Boende, styrelser och låssmeder hör upp: nu digitaliseras den tusentals år gamla fysiska nyckeln och istället går det att låsa upp dörren med mobilen. Bostadsförvaltaren Nabo ligger i framkant vad gäller digitala lösningar för bostadsrättsföreningar och har inlett ett samarbete med norska tech-bolaget Unloc, ledande inom nyckellösningar i mobilen. Nabo integrerar Unlocs lösning i den egenutvecklade förvaltningsplattformen så att brf-styrelser – direkt i mobilen – kan administrera fastighetens nycklar.

Redan för 4 000 år sedan fanns enkla låsnycklar i trä i Egypten. Svensken Christopher Polhem skapade i början av 1700-talet ett hänglås som tillverkades ända fram till 1950. Fram till idag har miljontals nycklar tappats bort, vilket orsakat bekymmer och kostnader.

Med Unlocs lösning samlas alla nycklarna i en app i mobilen för såväl porten, lägenheten och tvättstugan. Hemnyckeln i appen kan delas med en förälder, partner eller hantverkare utan att fysiska extrakopior behöver skapas och lämnas över. Med Unlocs lösning integrerat i Nabos kundportal kommer bostadsrättsföreningar kunna administrera behörigheter för föreningens mobila nycklar på samma ställe som de också hanterar förenings ekonomi, medlemsregister och annat som rör förvaltningen.

– Vi ser detta område som framtiden, eftersom det blir enklare, säkrare och mer kostnadseffektivt för alla parter. Unlocs lösning kommer integreras i Nabos kundportal och göra det smidigt och enkelt för våra kunder att administrera nycklarna till fastigheten – även det direkt i mobilen, säger Robin Olsen, chef för teknisk förvaltning på Nabo.

Nycklar i mobilen innebär fördelar för alla som bor eller besöker bostadsrättsföreningen. Boende kan ge familjen en permanent nyckel, eller postbud och andra besökare en tillfällig nyckel till fastigheten. Den fungerar som ett komplement till den fysiska nyckeln som fortfarande kommer gå att använda. Lösningen är därför flexibel för föreningar med boende som vill fortsätta behålla sin fysiska nyckel eller boende som inte vill komma igång med nycklar i mobilen på en gång.

Förutom enkelheten för de boende sparar föreningen också både tid och pengar genom användandet av nycklar i mobilen. Bostadsrättsföreningen Moafjæret utanför Trondheim, sparade omkring 80 timmars arbete per år på att slippa tilldela fysiska nycklar till hantverkare och fastighetens andra besökare. Bostadsrättsföreningen Leirfallsgata i Oslo undvek en kostnad på drygt 40 000 kronor genom att inte behöva skapa nya fysiska nycklar vid byte av låssystemet. Det blir även miljövinster eftersom låssmeder, hantverkare och hemtjänst slipper lägga tid och kilometer med bil på kvittering och återlämning av nycklar. Dessutom behöver föreningarna inte hålla sig till bara en låsleverantör, de kan välja fritt mellan olika leverantörer som är kompatibla med Unlocs lösning.

– Många föreningar och boende i Sverige kommer ha nytta av vår lösning, som både förenklar för de boende och även möjliggör för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att sänka kostnaderna och öka effektiviteten. Många resor till och från fastigheterna som behövs med fysiska nycklar minskar eftersom låsöppningen sker med mobilen, säger Kris Riise, VD på Unloc.

Ett vanligt problem hos bostadsrättsföreningar är nycklar som tillfälligt delas ut och sen tappas bort, vilket försämrar föreningens säkerhet. Med nycklar i mobilen ökar säkerheten och föreningen får kontroll över aktiviteten i fastigheten. Det skapar en trygghet för styrelsen och boende att veta vilka som har tillgång till fastigheten och rör sig i huset.

– Förutom bättre säkerhet med en hemnyckel i mobilen så minskar kostnaderna för såväl boende som bostadsrättsföreningen eftersom föreningen slipper byta lås och nycklar över tid, säger Robin Olsen, chef för teknisk förvaltning på Nabo.

Detta handlar om människors dörrar och hem, hur påverkas tryggheten?

– Säkerheten med nycklar i mobilen är mycket högre än vanliga nycklar. Vi använder samma kryptering som används av mobilbanker. All användning loggas, så man vet vem som har nycklar till dörrarna. Detta ökar säkerheten och minskar risken för obehöriga i fastigheten och lägenheten, avslutar Kris Riise, VD på Unloc.