Enligt Hemnets Köparbarometer för juni månad tror 33 procent av de tillfrågade köparna att bostadspriserna kommer att minska de kommande sex månaderna. Det är en minskning med 8 procentenheter jämfört med undersökningen i maj och det lägsta värdet på över ett år.

Andelen köpare som förväntar sig stigande priser förblev på samma nivå som i maj, det vill säga 25 procent. Det innebär en nettodifferens på -9 procentenheter mellan de som tror på stigande och sjunkande priser. Jämfört med -16 procentenheter i maj är det den högsta nivån sedan april 2022, innan styrräntan började öka kraftigt.

Andelen köpare som tror på:

  • Stigande priser: 24,7 procent (24,5 % föregående månad)
  • Sjunkande priser: 33,5 procent (40,7 % föregående månad)
  • Oförändrade priser: 41,8 procent (34,8 % föregående månad)

Göteborg fortsätter att vara området där köparna i högst utsträckning förväntar sig stigande priser. I juni var nettodifferensen mellan de som tror på stigande och sjunkande priser +11 procentenheter. Det innebär att det är tydligt fler köpare som förutspår prisökningar än de som förutspår prisminskningar.

Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet, kommenterar: “Förväntningarna på bostadspriserna stärktes tydligt i maj och den trenden fortsätter nu under året. Marknaden har även visat styrka när det kommer till själva bostadspriserna under maj månad. Vi tror att marknaden tar hänsyn till att räntehöjningarna nu närmar sig sitt slut och att det fortsatta bristen på nya bostäder till salu kommer att stödja prisutvecklingen.”