För andra månaden i rad minskar nu förväntningarna om priserna bland potentiella bostadsköpare, detta enligt resultatet från Hemnets Köparbarometer i september. 36 procent av de tillfrågade köparna tror att priserna kommer att sjunka de kommande sex månaderna, en ökning med två procentenheter jämfört med augusti.

Hemnets kölpbarometer
Hemnets Köparbarometer gick ut till 2 160 respondenter mellan 1-4 september.

Samtidigt tror 24 procent av köparna att bostadspriserna kommer att stiga under de kommande sex månaderna, vilket är i linje med andelen från augusti. Detta leder till en nettosiffra på -12 procentenheter, skillnaden mellan de som tror på prisökningar och de som förväntar sig prisfall. Det är en minskning med två procentenheter sedan augusti.

Andelen köpare med förtroende för:

  • Stigande priser: 24,2 % (24,8 % föregående månad)
  • Sjunkande priser: 36,4 % (34,7 % föregående månad)
  • Oförändrade priser: 39,4 % (40,5 % föregående månad)

I undersökningen svarar också deltagarna på om de planerar att köpa en bostad under de kommande sex månaderna. Sedan sommaren har det varit en tydlig ökning i köpintentionen. I september uppgav 43 procent att de planerar att köpa, vilket är 9 procentenheter högre än det lägsta noterade värdet i november förra året och den högsta nivån för en septembermånad sedan 2020.

“Prisförväntningarna fortsatte ner något i september månads mätning och än så länge har aktiviteten på marknaden inte kommit upp i normala nivåer även om priserna fortsätter återhämtas. Antalet försäljningar ligger fortsatt förhållandevis lågt trots att tillflödet av nya bostäder till salu nu ökar. Vi ser dock nu en högre köpintention än tidigare, vilket talar för att aktiviteten kan komma att öka framöver. Men då behöver köpare och säljare har rimliga prisförväntningar om de ska kunna mötas”, Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.