Förväntningarna på den svenska bostadsmarknaden fortsätter bli kyligare enligt Hemnets Köparbarometer. Allt fler förflyttar sig till det pessimistiska lägret vilket återspeglas i resultaten i novembers köparbarometer. 

Andelen bostadsköpare som uppgav att de tror på stigande bostadspriser de kommande sex månaderna minskade något i Hemnets Köparbarometer för november. Av de tillfrågade köparna var det nu 19,6 procent som tror på stigande priser. Detta är en minskning om 2 procentenheter från tidigare 21,6 procent i oktobers mätning.

Andelen bostadsköpare som tror på sjunkande priser låg i princip oförändrat på 38 procent jämfört med mätningen i oktober. Sammantaget innebär det en nettosiffra för november på -19 procentenheter. En minskning med 2 procentenheter från oktober. Detta är fjärde månaden i rad som indikerar minskade förväntningar på boprisutvecklingen 6 månader framöver.

Köparbarometer
Hemnets Köparbarometer i november.

Erik Holmberg, Marknadsanalytiker på Hemnet, kommenterar:
“Utvecklingen med svagt minskande prisförväntningar bland bostadsköpare som vi sett under hösten fortsatte i november. Nu när vi ser ut att närma oss räntetoppen blir sannolikt indikationer om hur länge räntan ska förbli på den här nivån viktig för kommande utveckling av boprisförväntnignarna. Och med det också hur priserna utvecklas framöver”.