Hemelektronikkedjan Kjell & Company rapporterar en ökning av både omsättningen och rörelseresultatet under det tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Den krisande aktiekursen som lämnat dystra miner hos sina aktieägare under året rusar cirka 22 procent på tisdagen.

“Den lönsamma försäljningstillväxten ser vi som något mycket positivt och ett styrkebesked för Kjell Group och vår affär. Genom systematiskt förbättringsarbete har vi också ökat effektiviteten i vårt rörelsekapital och genererat ett mycket starkt kassaflöde som har tagit ner vår nettoskuld betydligt”, kommenterar Andreas Rylander, Vd Kjell Group.

Under det tredje kvartalet ökade omsättningen med 5,5 procent och nådde 650,8 MSEK (617,0). Den jämförbara tillväxten var 3,4 procent (1,1).

Företaget visar en stark försäljning i Norge med en ökning på 26,3 procent och intäkter på totalt 103,4 MSEK (81,8).

“De marknadsinsatser som vi påbörjade på den norska marknaden i slutet av det förra kvartalet har gett god utväxling under tredje kvartalet och bidrog till en stark tillväxt i samtliga kanaler i Norge”, kommenterar vd Andreas Rylander

“Även Sverige bidrog med tillväxt i samtliga kanaler och i Danmark har vi framgångsrikt förbättrat lönsamheten i affären”, fortsätter Rylander.

Bruttoresultatet uppgick till 279,7 MSEK (267,6, med en bruttomarginal på 43,0 procent (43,4). Det justerade EBITA-resultatet var 42,9 MSEK (40,8).

Rörelseresultatet nådde 38,0 MSEK (36,4), med en rörelsemarginal på 5,8 procent (5,9). Resultatet efter skatt landade på 25,2 MSEK (25,7), och per aktie var det 0,81 SEK (0,83).Kassaflödet från löpande verksamhet var 131,2 MSEK (83,4).

Förbättrat utnyttjande av rörelsekapitalet har stärkt kassaflödet och bidragit till en minskning av nettoskulden med 90 MSEK under kvartalet. Rylander påpekar att det finns fortsatta möjligheter att förbättra användningen av rörelsekapitalet.

“Vi ser makroläget som en möjlighet att fortsätt driva framtida tillväxt och därmed ökade marknadsandelar. Bland annat kommer vi att utöka vårt erbjudande mot företagskunder samt genomföra bredare marknadsföringsinitiativ för att driva varumärkeskännedom och preferens för Kjell & Company som expert inom vardagsteknik”, kommenterar Rylander.