Bryggerijätten HEINEKEN meddelar att de har avslutat försäljningen av sin verksamhet i Ryssland till Arnest Group. Transaktionen har fått samtliga nödvändiga godkännanden och avslutar processen som HEINEKEN inledde i mars 2022 för att dra sig ur Ryssland. Detta innebär en förväntad samlad förlust på 300 miljoner euro.

Arnest Group äger en betydande förpackningsverksamhet för burkar och är den största ryska tillverkaren av kosmetika, hushållsprodukter och metallförpackningar för sektorn för snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG).

Transaktionen

  • Köpeskillingen för HEINEKENs verksamhet i Ryssland är 1 euro för 100 % av aktierna.
  • Samtliga återstående tillgångar, inklusive 7 bryggerier i Ryssland, kommer att övergå till de nya ägarna.
  • Arnest Group har tagit ansvar för de 1 800 anställda som arbetar för HEINEKEN i Ryssland och erbjuder anställningsgarantier för de kommande tre åren.
  • Förutom varumärket Heineken®, som togs bort från den ryska marknaden 2022, kommer produktionen av Amstel att fasas ut inom sex månader.
  • Inga andra internationella varumärken kommer att licensieras i Ryssland, med undantag för en 3-årig licens för vissa mindre regionala varumärken som krävs för att säkerställa verksamhetskontinuitet och säkra transaktionsgodkännande. HEINEKEN kommer inte att erbjuda något varumärkessupport och kommer inte att få några intäkter, royalty eller avgifter från Ryssland.
  • Det finns ingen möjlighet att återvända till Ryssland.

Finansiella Konsekvenser

Genom att dra sig ur Ryssland förväntar sig HEINEKEN totala orealiserade extraordinära förluster på 300 miljoner euro, inklusive kumulativa valutaförluster relaterade till Ryssland som för närvarande bokförs som eget kapital. Detta inkluderar en åtagande från Arnest Group att återbetala det historiska internlånet för den ryska verksamheten på cirka 100 miljoner euro i avbetalningar. Transaktionen kommer att ha försumbar påverkan på utspädd vinst per aktie och HEINEKENs prognos för helåret 2023 förblir oförändrad efter försäljningen.

Dolf van den Brink, VD och styrelseordförande för HEINEKEN, kommenterade: “Vi har nu avslutat vår verksamhet i Ryssland. De senaste händelserna visar på de betydande utmaningarna som stora tillverkningsföretag står inför när de drar sig ur Ryssland. Även om det tog mycket längre tid än vi hade hoppats på, säkerställer denna transaktion våra anställdas försörjning och möjliggör ett ansvarsfullt utträde från landet.”

Artikeln baseras på ett pressmeddelande från HEINEKEN N.V. och innehållet är korrekt enligt informationen tillgänglig fram till datumet för artikeln.