Sensec Holding utsågs till Veckans Aktie av Finanstid så sent som för en vecka sedan då Chefredaktören skrev en djuplodande analys om bolaget. En stor del av analysen handlade om förmågan att nå sina tillväxtmål genom att växa genom förvärv. Om bolaget lyckas möta eller komma nära de kommunicerade målen så kan man förvänta sig en mycket trevlig resa i aktien. 
Nu verkar det ha bubblat igång då man under torsdagen pressmeddelar ett ingående i LOI med ett norskt företag i branschen.
Marknaden gillade nyheten och aktien hoppade upp med 13,29 % för torsdagen, det är högst troligt att ökningen fortsätter under fredagen.
Sensec tecknar LOI med Bertel & Steen AS

Som en del i den tidigare kommunicerade förvärvsstrategin har nu Sensec tecknat ett LOI (letter of intent) med det norska säkerhetsbolaget Bertel & Steen AS. Bertel & Steen AS kan beskrivas som Norges motsvarighet till Sensecs affärsområde Checkpoints.

2019 omsatte Bertel & Steen 50,715 MNOK med ett resultat före skatt om 2,070 MNOK. Bolaget hade vid utgången av 2019 13 st anställda.

“Bertel & Steen har idag sitt största fokus på flygindustrin, men vår ambition är naturligtvis att även i Norge utveckla de segment som vi arbetar med i Sverige idag. Med bolagens gemensamma kompetenser kommer vi även kunna täcka det växande behovet av säkerhet i publika miljöer i båda länderna. Bertel & Steen kompletterar vår verksamhet perfekt, den här branschen kan vi.” säger Michael Pettersson, VD i Sensec Holding AB.

Nästa steg i processen är en sedvanlig Due Dilligence. Båda parternas ambition är att komma i mål med avtal om förvärv innan årsskiftet.

Sensec Holding AB kommer genom kontinuerlig marknadskommunikation informera om den fortsatta utvecklingen i förvärvsförhandlingarna.