Stödet omfattar pro bono-stöd i sex månader av ett Google-team på heltid och 3M euro i finansiering för att främja hållbarhetslösningar

Idag offentliggjordes mottagarna av Google.org Impact Challenge i Sverige – en prestigefylld utmärkelse och investering för att främja hållbara tekniska lösningar. De utvalda organisationerna är social impact-bolaget Bower och den ideella föreningen Klimatbyrån, båda framstående inom hållbar utveckling och teknik.

Svenskarnas ökade klimatmedvetenhet

Sökningar på “klimatkrisen” och “växthusgasutsläpp” har dramatiskt ökat, en indikation på att klimatmedvetenheten hos svenskar är starkare än någonsin. Det är ett tydligt tecken på att tiden är inne för initiativ som kan samla kollektiva krafter för att adressera dessa brännande frågor.

Innovativa lösningar genom Google.org Impact Challenge

Google.org Impact Challenge i Sverige lanserades för att stötta initiativ som kan använda teknikens kraft för att bidra till hållbara förändringar. Den svenska expertpanelen har noggrant valt ut Bower och Klimatbyrån för deras potential att skapa signifikant miljöpåverkan.

Pro bono-stöd och finansiering förändrar spelet

Ett Google.org Fellowship, tillsammans med betydande finansiering, erbjuds nu till Bower och Klimatbyrån för att ge dessa organisationer resurser att ta sina innovationer till nästa nivå.

Bower – Revolutionerar återvinning med AI

Bower får ett stöd på 1,75 miljoner euro och ett dedikerat Google-team för att utveckla sin AI-drivna app. Denna innovation lovar att radikalt öka effektiviteten och belöningsmekanismen i återvinningsprocessen.

Klimatbyrån – Ökar transparensen inom klimatdata

Med ett anslag på 1,25 miljoner euro kommer Klimatbyrån att skala upp sitt arbete med plattformen Klimatkollen, vilket innebär en ökad transparens och tillgänglighet till klimatdata – ett kritiskt steg för att driva verklig förändring.

En förändring driven av svensk innovation

Google betonar det breda engagemanget och den innovationskraft som svenska entreprenörer och organisationer har visat genom sina ansökningar till Impact Challenge. Tekniska framsteg, som AI, är avgörande för att lösa miljöutmaningar, och Sverige har en unik position för att driva denna utveckling.

Från Normative till Klimatkollen

Normative, en tidigare mottagare av stöd, har med Google.orgs hjälp utvecklat ett verktyg som hjälpt otaliga företag i deras hållbarhetsarbete. Nu får Bower och Klimatbyrån samma chans att göra ett varaktigt intryck.

Samarbete för hållbarhet

Google.org Impact Challenge i Sverige genomförs i samarbete med Samhällsentreprenörskap Sverige och SISP, vilket stärker det gemensamma målet att skapa en mer hållbar framtid.