Det var ett tufft år för bostadsmarknaden i Sverige. Höjda räntor, ökade elpriser och inflationen har alla bidragit till ett bredare prisfall på bostadsmarknaden. Men vad kan vi förvänta oss under 2023? SkandiaMäklarnas VD, Andreas Moritz, ger en prognos för det kommande året.

Enligt Moritz, kommer marknaden förmodligen fortsätta vara orolig och det finns tecken på att räntenivån ännu inte nått sin topp. Trots detta, finns det möjligheter för ljusning relativt snart.

– När vi nu gått in i 2023 finns det viktiga faktorer som skapar osäkerhet på bostadsmarknaden. De rekordhöga elpriserna oroar många men efter vintern kommer detta att avta. Samtidigt finns det oro kring inflationen och räntehöjningarna. Men när elpriserna minskar, inflationen dämpas och räntan jämnar ut sig, kommer det att göras fler affärer och marknaden kommer att stabilisera sig igen, troligen redan under våren, säger Andreas Moritz, VD för SkandiaMäklarna.

1. Priserna planar ut under våren 2023
Det är förväntat att räntan kommer att höjas ytterligare i februari, vilket kommer att påverka både bolåneräntor och priser på bostäder. Men SkandiaMäklarna tror att priserna kommer att börja jämna ut sig därefter. Detta beror också på hur faktorer som elpriser, ränta och inflation utvecklas. Men redan under början av året kan det komma att bli en mer stabil marknad.

2. Förstagångsköpare blir vinnare på marknaden
SkandiaMäklarnas prognos för 2023 är att priserna kommer att jämna ut sig under våren. Detta beror på hur faktorer som elpriser, ränta och inflation utvecklas. Förstagångsköpare kommer att vara vinnare på marknaden eftersom de kommer att kunna få bättre priser på bostäder. Välplanerade och energieffektiva bostäder kommer också att vara eftertraktade eftersom köpare blir allt mer medvetna och rationella i sina val av bostad.

3. Välplanerade och energieffektiva bostäder mest attraktiva
Idag ser SkandiaMäklarna att köpare blir allt mer medvetna och rationella i valet av bostad. Motsatt från pandemiåren då många investerade i extra kvadratmeter, kommer det nu i stället bli attraktivare med välplanerade och energieffektiva bostäder. Boenden med låga driftkostnader, effektiv energiförbrukning och bostadsrätter i ekonomiskt stabila föreningar spår SkandiaMäklarna kommer bli extra eftertraktade under 2023.

Läs mer om vad SkandiaMäklarna sade om den svenska bostadsmarknaden inför våren i fjol.