Tf. VD Claes Persson för Gigger Group meddelar att Lennart Engelhardt, idag VD för Happyr AB, förstärker divisionen Gig-Ekonomi genom att omgående tillträda som VD för Gigger AB, ett dotterbolag till Gigger Group AB. Med utnämningen av Lennart Engelhardt som VD för dotterbolaget Gigger AB förstärks divisionen Gig-Ekonomi och möjligheterna till Go-to-Market tidigare än prognostiserad plan ökar för överlappande tjänster, som är märkbara synergieffekter mellan Gig-Ekonomi och de övriga divisionerna Kompetenskartläggning & Validering och Influencer Marketing.

Gigger Group AB offentliggjorde den 20 augusti 2021 att Gigger Group AB förvärvat Happyr AB som därmed ingår i divisionen Kompetenskartläggning & Rekrytering. VD för Happyr AB är Lennart Engelhardt som nu tar över VD-rollen för Gigger AB som ingår i divisionen Gig-Ekonomi och är dotterbolag till Gigger Group AB. Lennart Engelhardt är tillförordnad VD i Happyr AB under tiden tills dess ny affärsansvarig rekryterats. Denna process är under pågående.   

Lennart Engelhardt som närmast kommer från en roll som grundare och VD i validering-och rekryteringsföretaget Happyr är även grundare och styrelseordförande i Funka Nu AB. Utöver ovan har Lennart Engelhardt en gedigen entreprenörsådra och medverkat i ett antal start-ups samt som managementkonsult och rådgivare.

-”Lennart Engelhardt har enormt stor kunskap om arbetsmarknaden, inte minst genom sin roll som grundare, VD och affärsutvecklare i Happyr, säger Claes Persson – T.f. VD Gigger Group AB. ”De planer vi redan lagt för divisionen Gig-Ekonomi kommer vi nu att kunna förverkliga i ett ännu snabbare tempo tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Happyr är en viktig pusselbit för gruppen och Lennart vet hur vi ska paketera tjänsterna och införa dessa till våra gemensamma kunder.

Efterfrågan på kvalificerad och sammanslagen validering, rekrytering och matchning av kompetenta arbets-och gigsökande individer är enormt stor från företag som är verksamma inom Arbetsförmedlingens uppdrag STOM (Stöd och Matchning) och KROM (Kundval Rusta & Matcha). Happyr AB och Gigger AB utgör tillsammans grunden för att tillgodose att denna efterfrågan får en smidig och lönsam lösning.

”Att ta steget till att bli VD för Gigger Group AB’s dotterbolag Gigger AB och få driva på utvecklingen i divisionen Gig-Ekonomi är en utmaning jag verkligen ser fram emot med stor tillförsikt”, säger Lennart Engelhardt, VD Gigger AB. ”Jag kommer att ha ett nära samarbete med övriga divisioner och redan nu i min uppstart i bolagsgruppen har jag identifierat potentiella kunder där synergier mellan tjänster som produceras av övriga bolag i divisionerna kommer att införas. Det jag länge velat genomföra till Happyrs kunder blir nu verklighet tillsammans med Gigger AB. Jag är säker på att vi kommer att bli väldigt eftertraktade med vårt nya tjänsteutbud för väldigt många företag inom STOM, KROM och Omställningsbranschen utöver de vi redan har som kunder. Alla indikationer pekar åt det hållet just nu.”