Bioteknikföretaget Hansa Biopharmas samarbetspartner Sarepta rasar 48,5 procent i den amerikanska förhandeln efter att ha misslyckats i en fas 3-studie. Den stora besvikelsen är att studien inte uppnådde det primära målet för effekt, dock uppnåddes de sekundära målen. Studiemisslyckandet får även Hansa Biopharma att trilla ner totalt 6,4 procent under tisdagseftermiddagen på Stockholmsbörsen.

Studien granskade genbehandlingen SRP-9001 för att behandla muskelsjukdomen Duchennes muskeldystrofi hos barn. Behandling har sedan tidigare erhållit ett accelererat godkännande i USA.

Sarepta meddelar att resultaten ger stöd för att ansöka om att utvidga användningen av behandlingen. Det återstår att se hur den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kommer att tolka de senaste studieresultaten.

Hansa Biopharma och Sarepta har ett samarbete där Hansas behandling imlifidase ska utvärderas som en förbehandling till SRP-9001. Tidigare har parterna meddelat att en fas 1b-studie kommer att påbörjas under det fjärde kvartalet 2023.

Imlifidase har tidigare fått godkännande för att desensitisera högkänsliga vuxna inför en njurtransplantation från en avliden donator.