Det Lundbaserade bioteknikbolaget Hansa Biopharma rasar över 26 procent på torsdagen efter att bolaget meddelat preliminära försäljningssiffror för det tredje kvartalet samt en uppdatering om fas 3-studien “ConfIdeS” under gårdagen via ett pressmeddelande.

Under det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 22,8 miljoner kronor, varav 16,5 miljoner kom från produktförsäljning.

“Under det tredje kvartalet har vi ingått flera nya leveransavtal med ledande transplantationscenter i Europa. Dessa förväntas leda till ökad kommersiell försäljning under det fjärde kvartalet och framöver tack vare nya marknader som till exempel Storbritannien, Tyskland och Belgien, där identifiering av patienter pågår i takt med att organ blir tillgängliga”, skriver Hansa.

Bolagets likvida medel uppgick till 908 miljoner kronor vid periodens slut, vilket förväntas räcka för att finansiera verksamheten in i 2025, som tidigare meddelats.

När det kommer till ConfIdeS-studien planerar man att avsluta randomiseringen i mitten av 2024. Bolaget har som mål att ansöka om marknadsgodkännande enligt förfarandet för accelererat godkännande hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under 2025.

“För att påskynda randomiseringen har Hansa ökat det totala antalet center till 25, fortsatt rekryteringen utöver de planerade 64 patienterna och ändrat prövningsprotokollet för att potentiellt möjliggöra ett bredare urval donatorer för organallokering. För närvarande är 87 patienter inskrivna i studien på 16 aktiverade center och ytterligare nio center håller på att aktiveras”, skriver Hansa.

Søren Tulstrup, vd och koncernchef för Hansa Biopharma, säger: ”Vad vi nu vet är att det kan ta allt från en vecka till flera månader att identifiera och screena patienter för denna prövning, beroende på patient-, donator- och centerspecifika faktorer, däribland patientens allmänna hälsa och närheten till centret. Till skillnad från andra kliniska studier där behandling kan startas direkt när patienterna uppfyller vissa kriterier är denna studie till stor del beroende av att lämpliga organ tilldelas redan rekryterade patienter.