Regeringen har nyligen fattat ett beslut som kommer att stärka Fondtorgsnämnden med ännu en skicklig ledamot. Det är kammarrättsrådet Hanna Kristiansson som förordnats till att axla denna ansvarsfulla roll fram till augusti 2026.

Fondtorgsnämnden instiftades förra året och har som sitt primära ansvar att upphandla fonder för premiepensionens fondtorg samt förvalta fondtorget. Denna viktiga funktion är avgörande för att säkerställa en trygg och stabil fondmarknad för svenskarnas premiepensioner.

Hanna Kristiansson är en välrenommerad jurist och har varit kammarråd sedan 2015. Dessutom har hon tidigare haft betydelsefulla uppdrag som rättssakkunnig och regeringens ombud i Europadomstolen. Hennes gedigna erfarenhet och expertis inom juridik och rättssystemet utgör en betydande tillgång för Fondtorgsnämndens arbete.

Vid sidan av Hanna Kristiansson finns flera andra framstående ledamöter i nämnden, bland dem återfinns bland annat Skatteverkets tidigare generaldirektör Mats Sjöstrand och Försäkringskassans överdirektör Maria Rydbeck. Tillsammans utgör de en stark och kvalificerad grupp som kan samarbeta för att uppnå nämndens mål.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) uttrycker sin glädje över att Hanna Kristiansson har accepterat uppdraget som ledamot i Fondtorgsnämnden. Minister Tenje understryker att nämnden har en central roll i att säkerställa en stabil och trygg fondmarknad. Hanna Kristianssons kompetens och erfarenhet förväntas bli en ovärderlig tillgång i arbetet med att uppnå detta mål.

Fondtorgsnämndens arbete kommer att spela en avgörande roll för många människors ekonomiska framtid genom premiepensionen. Därför är det av största vikt att nämnden är sammansatt av personer med gedigen expertis och integritet.

Regeringens förordnande av Hanna Kristiansson till ledamot i Fondtorgsnämnden markerar en tydlig satsning på kvalitet och professionalitet i nämndens arbete. Vi kan vara säkra på att hennes närvaro kommer att bidra till att uppnå en trygg och stabil fondmarknad, vilket i slutändan gynnar svenska medborgare och deras ekonomiska framtid. Med sådana kompetenta och engagerade ledamöter är vi förhoppningsfulla om att Fondtorgsnämnden kommer att fortsätta sitt viktiga arbete med framgång och integritet.