Handheld Group, en ledande tillverkare av stryktåliga mobila datorer, meddelar idag att man undertecknat ett avtal om att förvärvas av MilDef, en svenskbaserad internationell leverantör av taktisk IT som är noterad på Nasdaq Stockholm SmallCap. MilDef har genom transaktionen förvärvat 100% av de utestående aktierna i Handheld Group AB.

De två företagen ser stora möjligheter i de gemensamma intressen och djupa kundrelationer som finns på båda sidor, men som inte nödvändigtvis överlappar varandra. Handhelds verksamhet kommer fortsatt drivas självständigt under namnet Handheld och bolagets grundare och majoritetsägare Jerker Hellström och Thomas Löfblad kommer att stanna kvar i bolaget och fortsätta arbeta i oförändrad form.

MilDef och Handheld – en vinnande kombination
I och med förvärvet av Handheld fortsätter MilDef sin tillväxtresa. Affären innebär att koncernen som helhet förstärker sin position som väletablerad internationell leverantör av stryktåliga och ultrastryktåliga premiumlösningar för alla typer av verksamhetskritisk infrastruktur.

Affären breddar båda företagens produktportföljer och ger samtidigt en betydligt större gemensam kundbas. Detta möjliggör i sin tur att koncernen kan leverera ett ännu större värde till sina kunder och stärka sitt internationella fotavtryck, inklusive utökad marknadsnärvaro på redan etablerade marknader.

Kombinationen av de båda företagens resurser och kompetenser ger en stark plattform för ytterligare tillväxt. Både Handheld och MilDef har ett stort fokus på att leverera mervärde och högkvalitativa lösningar till sina kunder, samtidigt som bådas företagskultur och värderingar präglas av inkludering med en stark laganda bland de anställda.

“Det är ovanligt att två företag inom samma bransch inte bara kompletterar varandras verksamheter på ett så bra sätt, utan även har en snarlik företagskultur med en stark teamkänsla som en av många viktiga framgångsfaktorer. Jag ser fram emot de möjligheter som nu skapas och att fortsätta bygga Handheld som en del i MilDef-koncernen. Den här affären kommer att föra med sig många synergier och intressanta möjligheter och därmed stärka vår verksamhet framåt.”, säger Thomas Löfblad, VD, Handheld Group.

”Förvärvet av Handheld fyller flera syften för MilDefs expansion. Produktmässigt får vi en förstärkning inom områden där MilDef tidigare haft vissa luckor, organisatoriskt får vi åtkomst till prioriterade geografiska marknader och operativt bestyckas båda verksamheterna med kompletterande kompetenser och förmågor. Extra intressant är Handhelds framgångsrika verksamhet i USA där vi ser god potential för att med gemensam kraft växla upp på denna viktiga marknad. Företagen har väldigt små överlapp och kompletterar varandra väl. Vi ser fram emot att tillsammans bygga något större och ännu bättre. Det är dessutom med stor glädje som vi också välkomnar Handhelds medarbetare till MilDef-familjen”, säger Björn Karlsson, VD MilDef Group.