Enligt Global Finance-rankingen, som granskar över 500 banker över hela världen, rankas Handelsbanken som den säkraste banken i Europa.

”Långsiktiga och nära kundrelationer tillsammans med starka finanser är grunden för vårt sätt att bedriva bank”, säger Carl Cederschiöld, Handelsbankens CFO.

Handelsbankens affärsmodell, som utmärks av dess låga risktolerans, har varit fundamentet för deras kontinuerliga lönsamma tillväxt och ger dem flexibilitet oavsett ekonomisk konjunktur.

”Bankens process för kreditgivning är välbeprövad och har visat sig framgångsrik i såväl låg- som högkonjunktur. Ratinginstiuten känner sig trygga med Handelsbanken”, säger Carl Cederschiöld, Handelsbankens CFO.

Handelsbanken är den mest högt rankade banken bland jämförbara privatägda banker och har även den högsta globala ratingen när man sammanväger bedömningar från de ledande kreditvärderingsinstituten Fitch, Moody’s och S&P. Denna placering i Global Finances ranking av de säkraste bankerna bekräftar bankens framgångsrika affärsmodell som bygger på låg risktolerans och hög kreditkvalitet.

”Långsiktighet, trygghet och nära kundrelationer kännetecknar arbetet med att upprätthålla Handelsbankens höga kreditkvalitet”, säger Carl Cederschiöld.

I undersökningen, som granskar 500 banker världen över, hamnar Handelsbanken på femte plats, vilket gör den till den säkraste banken i Europa. Enligt undersökningen behåller Royal Bank of Canada sin förstaplats som den säkraste banken i världen.

Flera nordiska banker i toppen

DNB Bank tog en sjunde plats, och är därmed den andra säkraste banken i Europa. Även Nordea placerade sig högt upp på listan med sin 13:e plats. Längre ner på listan finns även Nordea och SEB som placerade sig på 22:e och 23:e plats.