Handelsbanken (SHB A) är dagens vinnare bland OMXS30-bolagen och stiger med 5,90 procent strax innan lunchtid. Storbanken rapporterade högre intäkter än väntat, rörelseresultatet överträffade även förväntningarna.

“Banken uppvisar återigen ett starkt och stabilt kvartalsresultat. Intäkterna ökar trots konjunkturell inbromsning och räntenettot och sparaffären fortsätter att växa. Kostnadseffektiviteten visar sig i ytterligare förbättring av K/I-talet och kreditförlusterna är ytterst begränsade. Den finansiella positionen är stark och kunderna visar återigen sin uppskattning över Handelsbankens modell i kundnöjdhetsundersökningar och utmärkelser“, säger VD Carina Åkerström.

De totala intäkterna uppgick till 16 244 miljoner kronor (12 946), vilket var klart högre än det analytikernas förväntningar som i snitt låg på 15 040 miljoner kronor. Räntenettot nådde 12 184 miljoner kronor (9 579), vilket överträffade förväntningarna på 11 810 miljoner kronor. Provisionsnettot uppgick till 2 812 miljoner kronor (2 700), medan förväntningarna låg på 2 739 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna steg till 5 686 miljoner kronor (5 100), vilket var något högre än analytikernas förväntade 5 710 miljoner kronor. Kreditförlusterna för perioden uppgick till 1 miljon kronor vilket var långt under förväntningarna som låg på 301 miljoner kronor. Rörelseresultatet nådde 9 908 miljoner kronor (7 346), vilket var betydligt högre än de förväntade 8 364 miljoner kronor. Nettoresultatet för kvarvarande verksamhet var 7 583 miljoner kronor (5 627). Inklusive resultat från avvecklad verksamhet var nettoresultatet 7 952 miljoner kronor (5 791).

Carina Åkerström säger:

“Till följd av den ekonomiska inbromsningen och det högre ränteläget fortsatte kunderna att amortera i en högre utsträckning än under tidigare år, vilket bidragit till avmattning i tillväxten för in- och utlåningsvolymer i marknaden. Jämfört med föregående kvartal fortsatte räntemarginalerna att återhämta sig ytterligare något, även om vi ser att konkurrensbilden hårdnat ytterligare på både in- och utlåningssidan till följd av det högre ränteläget.”