Handelsbanken fortsätter att ha en pessimistisk syn på börsen men ser ändå potential i vissa bolag som kan överprestera. I samband med detta styr banken om sin aktiestrategi där bolag att föredra är sådana som har potential för vinstprognosökningar framför värdeaktier.

Aktiestrategin bygger på att bolag där vinstprognoserna höjs tenderar att gå bättre i relativa mått kontra värdeaktier under en konjunkturnedgång.

Handelsbanken fortsätter att tro att en avmattning i ekonomin är en “självuppfyllande prognos”, vilket kan anses nödvändigt för att bekämpa inflationen. Enligt banken är en stundande recession det mest sannolika scenariot givet de åtstramningar och räntehöjningar som centralbanker hittills tagit till. Dock menar banken att det är svårt att säga exakt när startpunkten är för en recession.

“Från det att Federal Reserve har börjat höja styrräntan till att en recession historiskt har inträffat har det i genomsnitt tagit 27 månader (Fed började höja räntan i mars 2022). Timing är dock svårt, och det är möjligt att aktiviteten och vinsterna inte bottnar förrän under 2024”, skriver Handelsbanken i sitt nyhetsbrev.

Sammanfattningsvis står Handelsbanken fast vid sin försiktiga syn på börsen.

“Vi ifrågasätter om en recession verkligen är konsensussynen för närvarande. Därtill menar vi att marknadens prissättning om att Federal Reserve kommer att sänka styrräntan med 0,5 procentenheter under kommande sex månader är ett osannolikt scenario (de tre senaste räntecyklerna har styrräntan i genomsnitt legat still på toppnivån under 10 månader). Vårt fokus på kvalitetsaktier med en rimlig prislapp har fungerat bra hittills i år, och vi fortsätter att förorda kvalitetsbolag (hög avkastning på sysselsatt kapital, höga marginaler, låg skuldsättning). Samtidigt tror vi att bolag där det finns potential för vinstprognoshöjningar kommer att gå bättre än värdeaktier framöver (värdeaktier tenderar att tappa i konjunkturnedgångar, medan bolag där vinstprognoserna höjs brukar gå bra i ett relativperspektiv)”, avslutar Handelsbanken sitt nyhetsbrev.

Kring nordiska aktier rekommenderar banken övervikt i bolag i tre sektorer: Dagligvaror, hälsovård och Teknologi. Bolagen som Handelsbanken ställer sig positiva till är Axfood, Arjo, AstraZeneca, Coloplast, Elekta, Nokia och TietoEnator.