När är det fyndläge på börsen?
Inflationen och räntehöjningar skakar börserna världen över. 
Mattias Sundling, chef för Handelsbankens aktieanalys, svarar på de vanligaste frågorna just nu.

Varför pressar inflationssiffrorna börserna?
Det finns en förhoppning om att vi sett inflationstakten kulminera, vilket skulle göra det möjligt för den amerikanska centralbanken att dämpa räntehöjningarna och takten på åtstramningarna.

Vilka del av prisökningarna skrämmer investerarna mest?
Allt går upp i pris nu. Den stora besvikelsen handlar om det vi kallar för den underliggande inflationen, alltså att prisökningarna utöver mat och energi, stiger. Det gör det svårt att tro att inflationen nått toppen.

Vad ska alla som sparar i aktier och fonder tänka på i det här läget?
Man ska vara väldigt försiktig. Det är inte läge att göra investeringar med hög risk. Ska man vara på börsen ska man antingen vara väldigt långsiktig eller väldigt försiktig – eller helst både och. Det är för tidigt att tro att man kan fynda.

Hur påverkas bolagen av inflationen?
Generellt är det få bolag som gynnas av hög inflation, även om många kan höja sina priser. Men på sikt kommer företag att drabbas av att efterfrågan minskar.

Vad betyder risken för högre centralbanksräntor för börsen?
Det ökar sannolikheten för att centralbankerna fortsätter att höja räntorna i ett allt högre tempo.

Hur stor är risken för att marknaden överraskas av höga inflationssiffror igen?
Så länge det är högt tryckt i ekonomin och det finns brist på till exempel arbetskraft, finns risken kvar för att inflationen ska överraska marknaden negativt igen.
Konjunkturen måste helt enkelt bli sämre för att inflationen ska bromsa ordentligt.

På vilket sätt påverkar regeringarnas stödpaket till företag och hushåll centralbankernas möjlighet att bekämpa inflationen?
Om grundproblemet är att priserna stiger för att ekonomin inte klarar att möta efterfrågan hjälper det inte att centralbankerna stramar åt samtidigt som regeringar ökar efterfrågan. Är det möjligt med mjuklandning där regeringar kan skydda hushåll och företags köpkraft samtidigt som centralbankerna bromsar inflationen och efterfrågan genom högre räntor? Det är en svår ekvation att få ihop.