En färsk undersökning vid namn “The Perfect Match,” genomförd av SD Worx, Europas ledande leverantör av HR-tjänster, avslöjar att hela 45,8 procent av svenska arbetsgivare står inför en utmaning när det kommer till bristen på personal för att driva sina verksamheter framåt. Samtidigt kämpar 43,1 procent av företagen med svårigheter inom rekryteringsprocessen. Särskilt drabbade är IT- och teknikföretag. Denna omfattande studie involverade 984 anställda och 315 HR-chefer i Sverige, med deltagande från totalt 16 011 anställda och 4 833 HR-chefer i 16 europeiska länder.

Svårt att behålla personal

En betydande utmaning som framkommer är att 26,2 procent av de svenska organisationerna kämpar med att behålla sin nuvarande personal. För att tackla dessa problem måste företagen omvärdera sin strategi för utbildning och företagskultur, enligt Purvi P. Tegle, produktchef på SD Worx i Sverige.

HR-cheferna i Sverige är väl medvetna om dessa problem, och tyvärr ser de ingen ljusning i sikte. Hela 32 procent tror att framtiden kommer att bli ännu mer utmanande på detta område, medan 44 procent förväntar sig att situationen kommer att förbli lika knepig. – En intressant iakttagelse är att endast 39,1 procent av organisationerna har vidtagit åtgärder för att förändra sin rekryteringsstrategi, trots de uppenbara problemen, påpekar Purvi P. Tegle.

Chefer hindrar utveckling

En del av problemet när det gäller att behålla personal är att 25 procent av de anställda uppger att deras chefer hindrar dem i deras utveckling. Endast 30 procent har en individuell utvecklingsplan, medan 37,3 procent inte har någon eller har begränsad tid för vidareutbildning inom sina yrken. Det här är inte bara ett bekymmer för arbetsgivarna, utan det påverkar i hög grad anställda i hela Europa. Ett exempel är att 29,6 procent av dem som är i åldern 30-34 år anser att de behöver vidareutbilda sig för att kunna säkra sina jobb.

Undersökningen ger även detaljerad insikt i de anställdas önskemål när det kommer till utbildning och arbetsvillkor i allmänhet. Den visar att det finns behov av olika typer av utbildning, inklusive individuell och grupporienterad, samt både i klassrum med lärare och digitalt.

Investering i medarbetares personliga utveckling är avgörande

– Investeringar i medarbetarnas professionella och personliga utveckling är av avgörande betydelse. Detta gäller inte bara för att fördjupa förståelsen av individuella egenskaper och motivation, utan även för att stärka företagens förmåga att dra nytta av medarbetarnas färdigheter på ett flexibelt sätt. Detta främjar företagens förmåga att anpassa sig till den ständigt föränderliga omvärlden och de utmaningar den innebär, avslutar Purvi P. Tegle.