Köpenhamns flygplats befinner sig mitt i vad de beskriver som en massiv hackerattack riktad mot sin hemsida. Attacken har dessutom satt käppar i hjulet för bokningssystemet för parkeringsplatser vid flygplatsen. I ljuset av detta uppmanar flygplatsen nu sina kunder att spontant åka till flygplatsen och parkera utan att boka i förväg.

Kunderna ombeds parkera utan förhandsbokning

Den pågående hackerattacken har inte bara stört flygplatsens hemsida utan även påverkat dess bokningssystem för parkeringsplatser. I ett försök att mildra besväret för sina resenärer uppmanar flygplatsen aktivt sina kunder att välja att parkera på plats utan att förhandsboka. En ovanlig situation som kräver snabba lösningar och flexibilitet från både flygplatsen och dess besökare.

Använd alternativ till hemsidan

I ljuset av den pågående attacken har Köpenhamns flygplats gett sina resenärer alternativa sätt att få information om sina flygresor. Genom att använda flygplatsens smartphoneapp, tillgänglig gratis i app store, kan resenärerna få den nödvändiga informationen. Flygplatsen uppmanar sina besökare att söka efter CPH flygplats i app store för att underlätta för dem under den pågående situationen.

Professionellt organiserad attack – Överbelastningsattack drabbar myndighetssidor

Presstalespersonen Lene Elmegaard rapporterar att det handlar om en överbelastningsattack, även känd som en ddos-attack. Attacken tycks vara mer professionellt organiserad än tidigare upplevda attacker, och flera myndighetssidor har drabbats av samma typ av störningar. Detta sätter fokus på den ökande komplexiteten och professionaliteten hos de som ligger bakom sådana attacker.

Thisteds flygplats drabbas också, misstankar om ryska hackare

Inte bara Köpenhamns flygplats står inför dessa utmaningar. Även Thisteds flygplats på norra Jylland har fallit offer för samma attacker. Kommunens pressansvarige Michael Max misstänker att ryska hackare kan ligga bakom detta angrepp. Detta visar att även mindre flygplatser inte är immuna mot de alltmer sofistikerade cyberhoten som rör sig över nationsgränserna.