I en tid när börsen går starkt och många entreprenörer byggt upp förmögenheter finns det stora mängder kapital som söker möjligheter. Mot alla odds blev 2020 ett rekordår för investeringar i bolag i tidiga faser. Det framgår av ett pressmeddelande från Connect.

För Connect Sverige började 2020 i uppförsbacke när investerare tvärbromsade i mars i samband med pandemins utbrott. Oron hos de många bolag som stod i tillväxtfas var uppenbar. Efter inbromsningen, som höll i sig till efter sommaren, drogs proppen ur och de investeringar som lagts på is genomfördes, och många fler därtill.

För Connect Väst, den västsvenska delen av Connect Sverige, innebar hösten rekord i kapitalanskaffning. Över 100 Mkr investerades i totalt 26 bolag som antingen genomgått Connects investeringsförberedande processer eller pitchat för Connects investerarnätverk. Varje investering var på mellan 1–17 Mkr, med en medelinvestering på 4 Mkr. Investeringsviljan hade inte bara kommit tillbaka utan ökat till rekordnivå.

Kraven ökar på både investerare och bolag
Det ställs stora krav på de bolag som skall ta in externa investerare, men det har samtidigt blivit svårare för investerare som vill gå in i bolag med tillväxtpotential. Tidigare kan det ha räckt att komma med pengarna som behövdes. Idag räcker det inte, investerarens kompetens och engagemang är ofta det som fäller avgörandet. Har investeraren inte den kompetens som bolaget behöver måste man utvecklas eller liera sig med de som kan komplettera ens egna brister.

Flera av de bolag som Connect arbetat med under det gångna året har haft fler intresserade investerare än vad de velat ta in. Bolaget Dialogtrail som slutligen reste 8 Mkr från fem olika investerare blev erbjudna fyra gånger mer kapital än vad de initialt efterfrågade.

Kompetensbrist större fråga än kapitalbrist
Just kompetensfrågan är den nya utmaningen säger Johanna Holmström, ansvarig för investerarnätverket på Connect Väst.

– Det har varit legio att västsvenska bolag tvingas till Stockholm eller utomlands för att lyckas med sin kapitalrunda, vi tycker inte att så är fallet längre. Däremot söker bolagen sig vidare för att hitta erfarenheter av den tillväxtresa man vill göra. Den mest efterfrågade kompetensen är erfarenheter av snabb internationell expansion. För att möta behovet intensifierar vi nu arbetet med våra investerarutbildningar. Det tror vi att både entreprenörer och investerare kommer att tjäna på.

2021 har börjat lovande
Vid en rundringning till de bolag som rest kapital under 2020 framkommer det att en majoritet har tagit ett rejäla kliv framåt. De planerar för kraftig tillväxt och därmed större investeringar under de kommande åren.

– På vår plattform får både investerare och entreprenörer verktyg och insikter som de behöver för att lyckas med sin tillväxtresa. Intresset för att bli investerare ökar i takt med att många framgångsrika entreprenörer nu tar steget över till den andra sidan. De vill bidra med kunskap och kapital för att skapa fler framgångsrika bolag från innovativa idéer, avslutar Marcus Nordanstad, vd för Connect Väst.