Historiska nivåer för guldpriset

Guldpriset på världsmarknaden har nått nya höjder under nattens handel, med ett pris på 2 135 dollar per uns. Detta överstiger tidigare rekordnivåer som uppnåddes under pandemin, vilket markerar ett historiskt ögonblick för ädelmetallen.

Orsaker till prisuppgången

Prisökningen på guld förklaras genom en kombination av flera faktorer. Den rådande politiska osäkerheten i världen, en potentiellt svagare dollarkurs samt förväntningar på att räntorna kommer att sänkas bidrar alla till denna uppgång.

Guldrally sedan oktober

Sedan början av oktober har vi sett ett kontinuerligt rally i guldpriset. Fed-chefen Jerome Powells tal i fredags, där han antydde möjliga räntesänkningar under våren, har ytterligare stärkt marknadens förväntningar och drivit upp priset på guld.

Senaste prisutvecklingen

Efter att ha nått sin historiska toppnotering, sjönk priset på guld tillbaka. Vid klockan åtta på morgonen låg priset på cirka 2 075 dollar per uns.

Den svaga kronan missgynnar svenska guldspekulanter

För svenska spekulanter har kronans uppgång under hösten, som delvis beror på indikationer på att centralbanker i västvärlden börjar få kontroll över inflationsökningen, dämpat effekten av guldrallyt. När priset omräknas till svenska kronor ligger det nu på ungefär 21 600 kronor per uns. Detta kan jämföras med det historiskt höga priset på 22 376 kronor per uns som uppnåddes i slutet av oktober.