Grönskär Gruppen utökar portföljen med förvärv av ELMAB

Grönskär Gruppen har under de senaste 20 åren varit en viktig faktor i utvecklingen av svenska industriföretag. Genom att gå in som huvudägare i Edvin Larssons Mekaniska AB (ELMAB) vidgar man nu sin portfölj och fortsätter sin tradition att hjälpa företag att ta nästa steg.

ELMAB, som har en budgeterad omsättning på 250 miljoner kronor för 2022/23, är en välrenommerad tillverkare av specialtillverkade hydraulcylindrar och gripklor. Företaget har vuxit kraftigt under 2000-talet och med Grönskärs stöd har det alla möjligheter att fortsätta utvecklas.

Grönskärs VD, Mattias Gadd, ser fram emot att bidra till företagets utveckling genom att säkerställa finansiellt stöd och arbeta aktivt med företagets utveckling av kunderbjudande och strukturkapital. Tidigare huvudägare, Fredrik Bertils, kvarstår som delägare och kommer att fortsätta som VD.

ELMAB har alltid haft en stolthet i att vara ett familjeföretag som erbjuder produkter av hög kvalitet och bidrar till utvecklingen i Dalarna. Tack vare den nya ägarstrukturen får företaget helt nya möjligheter att ta nästa steg och utvecklas vidare.

Sammanfattningsvis är den nya affären mellan Grönskär Gruppen och ELMAB en viktig utvecklingsmöjlighet för både företagen. Grönskärs erfarenhet och expertis kommer att bidra till ELMABs fortsatta tillväxt och utveckling.