Foodtech-bolaget Agtira har tecknat ett avtal med livsmedelskoncernen Greenfood, vilket innebär att Greenfood kommer att köpa hela produktionen av gurkor från Agtiras hållbara växthusanläggning i Härnösand. Avtalet, som sträcker sig över tre år, förväntas generera intäkter på över 100 MSEK för Agtira. Under torsdagsmorgonen stiger Agtiras aktiekurs rusar cirka 14,6 procent efter att bolaget publicerat pressmeddelandet angående affären innan börsens öppettider på torsdagen.

Enligt avtalet kommer all produktion av gurkor i Härnösand från den 1 januari 2023 att hanteras via Greenfoods distributionsnät och partners såsom butikskedjor, enskilda butiker och restauranger. Greenfood är en av de ledande aktörerna inom hälsosam mat i norra Europa och har tidigare skaffat sig ett starkt rykte genom sitt foodtech-bolag Picadeli, som nu finns på åtta olika europeiska marknader.

Sex miljoner gurkor om året

Avtalet är ett så kallat Farming As a Service-avtal (FaaS), vilket innebär att Agtira ansvarar för allt från odling till skörd, medan Greenfood tar hand om distributionen. Det rör sig om ungefär 6 miljoner gurkor per år från den 12 000 kvadratmeter stora anläggningen i Härnösand.

”Det här är ett mycket bra avtal för Agtira, för Greenfood och för alla kunder. Vi visar att vi säljer allt vi producerar och med en prissättning som säkerställer exempelvis oförutsägbara elpriser, samtidigt som vi tillsammans med Greenfood delar på lönsamheten mot handlare och konsument. Det stärker det goda samarbete vi har med Greenfood”, kommenterar Christer Edblad, t f vd för Agtira.

Agtira och Greenfood tecknade tidigare under 2022 ett ramavtal som innebär att de tillsammans kommer att etablera tio stora urbana odlingssystem på strategiskt utvalda platser runt om i Sverige, med målet att tillgodose den ökande efterfrågan på hållbar, närproducerad mat hela året runt.

”Vi ser verkligen fram emot att få vara en del av Agtiras expansionsplaner för närodlade grödor. Resan har bara börjat”, säger Magnus Nilsson, vd för distributionsbolaget Ewerman, en del av Greenfood.

Stadsodlingar över hela Sverige

Agtira, som är baserat i Härnösand, fortsätter att utveckla teknologier för att optimera odling och skörd på ett hållbart sätt. Deras kunskaper och erfarenheter från anläggningen i Härnösand appliceras också på deras andra odlingsanläggningar runt om i Sverige, där det redan finns anläggningar i Sundsvall, Skellefteå och Stockholm.

Fördelarna med Agtiras hållbara resurseffektiva odlingar är många:

  • De bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.
  • Transporterna minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns.
  • Odlingssystemen är slutna, vilket innebär att vattenförbrukningen blir minimal och det sker inga utsläpp till naturen.
  • Svinnet går ner till noll, eftersom de nyskördade grönsakerna når konsumenterna direkt efter skörd. Svinnet minimeras också genom att Agtira använder avancerad teknologi för att optimera tillväxt, kvalitet och kontroll hos produkterna som odlas.
  • Agtiras odlingar är dessutom yteffektiva och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk.