Medicinteknikbolaget S2Medical, noterat på First North har idag meddelat att Göta hovrätt har bekräftat Linköpings tingsrätts tidigare avslag på bolagets begäran om företagsrekonstruktion. Hovrätten påpekar att även om de anser att företaget är insolvent, har det inte tillhandahållit tillräckliga dokumentation för att styrka att alla krav för att bevilja företagsrekonstruktion är uppfyllda.

Bolaget kommer att överklaga hovrättens beslut och kommer att komplettera ansökan med de dokument som hovrätten anser saknas.

”Även om hovrättens beslut inte var vad vi väntat oss ser vi bara detta som teknikaliteter. Vår målsättning är således att fortsätta komplettera vår ansökan tills vi slutligen får grönt ljus för rekonstruktion.” Säger Petter Sivlér, vd för S2Medical.