Näst största ägaren i Pricer, Göran Sundholm, har genomfört en betydande aktieförsäljning. Detta framgår av ett flaggningsmeddelande som offentliggjordes av Finansinspektionen den gångna fredagen. Sundholm sålde över 1,3 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 0,8 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Avyttringen skedde i mellandagarna

Försäljningen ägde rum den 27 december förra året. Efter denna transaktion har Sundholm en kvarvarande aktiepost på nästan 15,5 miljoner aktier, vilket motsvarar 9,4 procent av bolaget. Detta innebär en minskning av hans ägarandel till under 10 procent, vilket är anledningen till att flaggningsmeddelandet utfärdades.

Bakgrund och aktiens utveckling

Sundholm, som lämnade sin position i Pricers styrelse i september 2022, har bevittnat en markant nedgång i bolagets aktiekurs. Under det senaste året har Priceraktien minskat med över 50 procent. På en treårsperiod är raset ännu mer dramatiskt, med en minskning av aktievärdet med nästan 80 procent.

Framtiden för Pricer

Detta försäljningsbeslut från Sundholm kommer i en tid då Pricer kämpar med utmaningar på marknaden. Aktiens betydande nedgång speglar en osäker framtid för bolaget, där investerare och marknadsanalytiker noggrant följer utvecklingen. Med Sundholms avyttring under den kritiska perioden kan detta ses som en indikation på hans syn på bolagets framtidsutsikter.