Goodbye Kansas Group AB (publ) (“Goodbye Kansas Group” eller “Bolaget”), meddelar att Bolaget säkrat ett finansieringspaket om totalt upp till 226 MSEK från den Los Angeles-baserade investeraren LDA Capital Limited (”LDA Capital”), större aktieägare och Nordea Bank Abp (”Nordea”) (tillsammans ”Finansieringspaketet”). En del av Finansieringspaketet består av ett aktieåtagande om upp till 175 MSEK från LDA Capital (”Aktieåtagandet”), som ger Bolaget möjligheten, men inte en skyldighet, att anskaffa kapital under en treårsperiod. ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Finansieringspaketet.

Det framgår av ett pressmeddelande. Bublar Group ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. 

Styrelsen och ledningsgruppen för Goodbye Kansas Group har genom Finansieringspaketet säkrat flera finansieringsfaciliteter för att stödja den fortsatta tillväxten för Bolaget. Finansieringspaketet kommer att användas för att realisera den nya strategiska inriktningen som presenterades den 6 maj 2021 samt, att positionera Bolaget för lönsam tillväxt 2022 och framåt. Strategin inkluderar exempelvis lanseringen av det platsbaserade mobilspelet Hello Kitty under 2022, fortsatt acceleration i Goodbye Kansas Studios, fortsatt produktutveckling av egna IP:n och skalbara lösningar.

”Efter att ha utvärderat olika finansieringsalternativ har vi med LDA Capital funnit en internationell investeringspartner som på ett flexibelt sätt kan tillhandahålla kapital samt dessutom bidra till strategiska partnerskap inom viktiga kundsegment.” säger Per-Anders Wärn, Styrelseordförande, Goodbye Kansas Group

Sammanfattning av Finansieringspaketet

  • Aktieåtagande om upp till 175 MSEK från LDA Capital
  • Lånefacilitet om totalt 36 MSEK från några av Bolagets aktieägare och andra investerare
  • Kreditfacilitet från Nordea om 15 MSEK

LDA Capital är en Los Angeles-baserad global investeringsgrupp med expertis inom gränsöverskridande transaktioner inom företagsteknologisektorn, visualisering och SaaS. LDA Capital har ett stort nätverk inom teknologisektorn och planerar att stödja Goodbye Kansas Groups tillväxtplaner genom sina strategiska partnerskap inom film- och TV-industrin. LDA Capital har åtagit sig att tillhandahålla ett Aktieåtagande, vilket möjliggör kapital uppgående till sammanlagt 175 MSEK som kan utnyttjas inom en treårsperiod, i utbyte mot nya stamaktier i Goodbye Kansas Group. Kapitalanskaffningarna från LDA Capital är helt frivilliga för Goodbye Kansas Group och kommer enbart genomföras efter Bolagets egna beslut.

”Visuellt innehåll är en särskilt dynamisk bransch som erbjuder starka tillväxtmöjligheter. Vi är mycket imponerade av Goodbye Kansas erfarenhet inom innovativa digitala lösningar bland annat för underhållningsindustrin, bevisat av Bolagets internationella meritlista inom film- och TV-industrin. Vi är övertygade om den stora potentialen i Goodbye Kansas Group som vi tror har nått en position för framtida lönsam tillväxt” säger Anthony Romano, medgrundare LDA Capital

Några av Bolagets aktieägare och andra investerare, inklusive Bolagets styrelseordförande Per Anders Wärn och den största aktieägaren Johan Karlsson, har tillhandahållit en lånefacilitet på 36 MSEK med en löptid om 12 månader (”Lånefaciliteten”). Nordea har tillhandahållit en ny kreditfacilitet om 15 MSEK med förfall i januari 2022 (”Nordeafaciliteten”).

Finansieringsavtalet som tidigare presenterades i oktober 2020 med Nice & Green har avslutats utan att ha utnyttjats. Finansieringsavtalet har inte medfört några kostnader för Bolaget.