Goobit Group har tecknat ett samarbetsavtal med Xpecunia Nordic. Avtalet innebär att Goobit får exklusiv rätt att i Norden sälja den kryptovaluta som Xpecunia Nordic utvinner med hjälp av grön energi. Därmed blir Goobit den första nordiska aktören att erbjuda kryptovaluta som helt produceras med förnyelsebar energi. Bolagets mål är att verka för en växande andel hållbart producerad kryptovaluta på plattformen BTCX.

Det framgår av ett pressmeddelande. Goobit ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. 

Den svenska kryptoindustrin tar nu ett viktigt steg mot en grönare brytning av kryptovalutor. Genom ett nytt avtal med mining-experterna Xpecunia kan BTCX nu erbjuda kryptovalutor som brutits med hjälp av solenergi.

“BTCX är Sveriges äldsta växlingstjänst för kryptovalutor och tack vare ett nära samarbete med Xpecunia kan vi nu erbjuda kunderna garanterat gröna kryptotillgångar”, säger Goobits VD Pär Helgosson.

Genom att fokusera på att bygga solcellsanläggningar i direkt anslutning till brytningslokalerna kan svenska Xpecunia producera kryptotillgångar utan att generera direkta koldioxidutsläpp – och bolaget har redan flera anläggningar i Sverige. Det är dessa solkraftsproducerade kryptotillgångar som Goobit nu ska sälja på plattformen BTCX.

“I nästa steg kommer BTCX att presentera ett ramverk och en metodik för certifiering av kryptobrytning där producenterna behöver uppfylla ett antal kriterier för att kunna certifieras”, säger Pär Helgosson.

“Det gör också att köpare av kryptotillgångar kan vara säkra på dess ursprung.”

Den svenska landsbygden är utmärkt för krypto, Sveriges läge är utmärkt för att bryta krypto med sol, vind och vatten, och de nya investeringarna sker mestadels i landsbygdsmiljöer, långt ifrån storstäderna – och bidrar därmed till att skapa jobb på landet både under byggnationen, men också långsiktigt för att underhålla anläggningarna. Det finns stora fördelar med att använda överskottsenergin vid elproduktion från solceller till att bryta kryptotillgångar.

“Skapandet av kryptovalutor har hitintills varit en form av arbitrage av elektricitet”, säger
Daniel Moström, VD på Xpecunia. “Nu förändrar vi ekvationen helt. Xpecunia har en lösning
som eliminerar miljöproblemet, sänker elkostnaden radikalt och dramatiskt höjer
lönsamheten.”

Arbetet med att göra kryptobrytning mer miljövänligt pågår över hela världen. I Kina
samarbetar myndigheter för att avveckla kolkraften inom kryptobrytning, och i USA går Elon
Musk och det nystartade Bitcoin Mining Council i bräschen med sikte på helt förnyelsebar
energi som grund för produktionen.

“Vi ville köpa lokalproducerade varor”, säger BTCX:s grundare Christian Ander. “Närproducerade varor är ju bra i alla led, det gäller även kryptovalutor, och framstegen inom solenergi kommer att revolutionera elproduktionen inom kryptobrytning.”

BTCX kommer också att kunna redovisa hur stor andel av försäljningen som utgörs av ”gröna” kryptotillgångar. Ambitionen är att transparent redovisa trenderna framöver.