Den bästa vården är den som aldrig ges brukar man säga. Men när det kommer till användningen av data i förebyggande syfte finns det förbättringspotential. För att påskynda användning av data på våra sjukhus pågår just nu ett globalt hackathon för att hitta nya sätt att nyttja artificiell intelligens för att förutse sjukdomar och dess förlopp. De medverkande teamen lämnar in sina resultat i början av april och vinnare utses den 29 april.
Prediktiva analysmodeller och medicinsk bildanalys har stor potential att utveckla hälso- och sjukvården. AI och maskininlärning används redan idag inom vården för att upptäcka sjukdomar i ett tidigt stadie. Men det finns mycket mer man kan göra anser analysföretaget SAS Institute. Det är en av anledningarna till att man årligen arrangerar ett globalt hackathon-evenemang tillsammans med aktörer från näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden.
SAS Institute har tillsammans med Intel, Microsoft och Core Compete tagit fram en molnbaserad infrastruktur för att underlätta analys och visualisering från stora datamängder. De deltagande teamen tar sig an både lokala och globala utmaningar för att därefter tävla med sina innovationer. Projekten bedöms utifrån sin kommersiella potential, graden av nytänkande samt deras tekniska och analytiska nivå.
SAS Hackathon är öppet för deltagare från alla branscher. I år är majoriteten av teamen fokuserade på att lösa problem inom området hälsa och sjukvård. Nästan en tredjedel av de hundra hacken tillhör denna kategori. Bland annat tittar man närmare på hur man kan förutse biverkningar av vaccinationer, optimera arbetsflöden för medicinsk bildbehandling, förebygga blodförgiftning och andra sjukhusförvärvade infektioner samt hur biometriska data kan användas i patientutvärderingar.
– Dessa idéer bevisar en viktig hypotes, nämligen att analys kan bidra mycket till modern hälso- och sjukvård och den nödvändiga förändringsresa som sjukvården måste göra. Inte minst eftersom analys kan hjälpa till att identifiera riskfaktorer innan symptom upptäcks av den enskilde patienten, säger Ulf Hertin, rådgivare och ansvarig för health care och life science vid SAS Global Hackathon.
– Innovationerna från hacket kommer att förändra vårt sätt att uppleva vård, förbättra hälsa och ge både bättre patientresultat och patientnöjdhet, säger Ulf Hertin.
Svenskt projekt ska minska barnfetma
Förutom dessa exempel, finns det ett eget innovationsprojekt vid hackathonet som enbart fokuserar på att förhindra uppkomsten av barnfetma och ge en hälsosam start i livet. Projektet leds av det svenska statliga innovationsprogrammet SWElife och i projektet finns medverkande från offentliga och privata organisationer i flera länder. Idéerna sträcker sig från grundläggande digitalisering för bättre forskningsperspektiv, förbättring av informationssystem för livsmedelsmärkning till digitala tvillingar för intervention och utveckling av olika appar för barn.
Hackathons expertjury utser vinnare i slutet av april De bästa idéerna presenteras på en av Världens största AI-konferenser som SAS är värd för, SAS Global Forum. De projekt med störst potential bjuds även in till SAS Vector Labs som är ett nystartat initiativ för innovation och inkubatorstöd för att förverkliga de bästa idéerna
Europeiska hälsovårdsorganisationer i ett separat hackathon
På grund av den stora uppmärksamheten SAS Global Hackathon erhållit fick SAS Institute även en förfrågan från Microsoft att anordna ett mindre, separat hackathon för utvalda större universitetssjukhus. I detta hackathon ges det möjlighet till ett ökat fokus på innovation för de utvalda universitetssjukhusen och andra aktörer. Detta så kallade Sprint Hackathon startar den 21 april och har fokus på AI inom hälso- och sjukvård.
Som enda analyspartner ansluter SAS sig till NVIDIA och Microsoft för att erbjuda en plattform för hackathon-team som snabbt kan fördjupa sig inom tre specifika användningsområden: AI tillämpad på medicinsk bildbehandling, prediktiv medicin och patientsäkerhet.