I det lägre spannet av estimaten

Amerikanska inflationssiffror som kom in på 3,2 % för oktober månad, vilket låg i det lägre spannet av de förväntade värdena mellan 3,2 och 3,4 procent, har haft en märkbar inverkan på de globala finansmarknaderna. Denna siffra, som var i linje med det lägre skattade intervallet, skapade en våg av optimism på börsmarknaderna, vilket resulterade i betydande uppgångar. De flesta större indexen rapporterade ökningar på mellan en och två procent, vilket tyder på en positiv reaktion från investerare som tolkar dessa data som ett tecken på potentiellt mildare penningpolitiska åtgärder från centralbankerna.

Amerikanska inflationssiffror
Utveckling amerikansk KPI 12 månader inklusive dagens utfall

Dollarn sjönk kraftigt

Intressant nog hade denna inflationssiffra också en omedelbar effekt på valutamarknaderna, särskilt på den amerikanska dollarn. Beskedet ledde till att dollarn föll med cirka 1 procent mot valutakorgen DXY, vilket speglar dess prestation mot en korg av större världsvalutor. Denna nedgång i dollarn motiverade också en förstärkning av den svenska kronan, som steg med 14 öre mot dollarn, något som resulterade i en växelkurs på 10,70 SEK för en amerikansk dollar. Det är värt att notera att denna nivå inte har observerats sedan i juli, vilket indikerar en betydande förändring i valutamarknadens dynamik.

OMXS30 hängde på upp

På den svenska fronten såg vi också en direkt påverkan på aktiemarknaden. Det svenska storbolagsindexet OMXS30, som är en viktig indikator på den svenska börsens prestation, steg till 1,51 % för dagen efter att inflationssiffrorna offentliggjordes.