Över tre miljoner svenska sparare kan förvänta sig en skattesänkning i närtid. Regeringen har gått vidare med förslaget om sänkt skatt på ISK investeringssparkonto.

Förslaget på lagrådsremiss

Förslaget har skickats ut på lagrådsremiss, vilket innebär att Lagrådet ska behandla förslaget innan det skickas till riksdagen för att klubbas igenom.

– Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025, och i vilken omfattning och med vilken dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen, framhåller regeringen.

Första 300 000 kronorna skattefria

Regeringens förslag innebär att ISK-sparare inte behöver betala skatt på de första sparade 300 000 kronorna. Förslaget omfattar över 3,5 miljoner sparare med ISK-konton. Tre av fyra av dessa har ett sparande som understiger 300 000 kronor och skulle med det remitterade förslaget inte behöva betala någon skatt på sitt sparande, enligt regeringens beräkningar.

– För medianspararen innebär förslaget en skattelättnad på cirka 800 kronor per år, uppger Finansdepartementet.

Årlig skatt

ISK-kunder betalar ingen skatt när de säljer eller byter sparprodukter, men däremot betalas en årlig schablonskatt på värdet av ISK-kontot. Sedan sparformen infördes har skatten legat på en låg nivå. De senaste åren har den dock börjat ticka uppåt. Under 2022 fördubblades den årliga skatten till 0,88 procent och idag ligger den på 1,086 procent. Siffran innebär att ISK-skatten är högre än någonsin, nästan tre gånger så stor som under åren 2020-2022.

Så beräknas ISK-skatten

Med ett investeringssparkonto betalar du ingen skatt på de vinster du gör när du säljer aktier, fonder och andra tillgångar, och inte heller på räntor och utdelningar. Du kan inte heller göra avdrag i deklarationen om du gör förlust när du säljer värdepapper. Istället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2024 är schablonskatten 1,086 %.