Under onsdagen har plattformsbolaget Gigger, som även ingår i Finanstids koncept “Veckans Aktie”, tecknat samarbetsavtal med 4 Retail Sweden och tecknat kundavtal med stöd- och matchningsföretaget Kunskapscompaniet Ankaret.

Samarbetsavtal med 4 Retail Sweden
4 Retail Sweden har sin egna SaaS-tjänst Ipool som idag har 70 000 användare på 1 700 arbetsplatser i Norden. Giggers plattform integreras med ipool och när butikerna ska bemanna pass så finns, utöver deras fast- och timanställda samt bemanningsföretag, även möjlighet att skicka passerbjudanden till giggare i Giggers plattform. Detta gör det mycket enkelt och effektivt för butikerna att bemanna med full överblick över all bokad personal och schema.

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde, något som dock kan komma att förändras över tid.

Kundavtal med Kunskapscompaniet Ankaret AB
På eftermiddagen meddelade man i ett pressmeddelande att Stöd- och Matchningsföretaget Kunskapscompaniet Ankaret AB ansluter som ny kund till Bolaget. Kunskapscompaniet är en aktör med uppdrag från Arbetsförmedlingen med målsättning att coacha och slussa ut arbetslösa deltagare till jobb. Gigger blir därmed det första gig-företaget i Sverige att anlitas av Stöd och Matchningsföretag med uppdrag från Arbetsförmedlingen och skapar därmed även en helt ny förmedlingskanal för Stöd och Matchningsbranschen.

Kunskapscompaniet, som ingår i Watma-koncernen, har från Arbetsförmedlingen i sitt omställningsuppdrag, benämnt STOM/KROM (Stöd och Matchning/Kundval Rusta och Matcha), som målsättning att coacha och slussa ut arbetslösa deltagare till yrkesutbildningar, praktikplatser och till konkreta jobb.

Gigger upplåter genom det tecknade avtalet till Kunskapscompaniet att erbjuda sina deltagare inom STOM/KROM samt från egna utbildningar att ansluta till Giggers plattform och därigenom söka och bli sökbara för gig-uppdrag hos befintliga uppdragsgivare i Giggers uppdragsgivardatabas. Gigger tar fullt arbetsgivaransvar och ansvarar mot både kund och myndigheter för den personal som Kunskapscompaniet förmedlar och får i uppdrag hos uppdragsgivare i Giggers uppdragsgivardatabas.

– ”Gigger tar med detta avtal ett samhällsansvar för att möjliggöra att STOM/KROM-företag som är anslutna till Arbetsförmedlingen får en ny förmedlingskanal att slussa ut sina deltagare i omställning till jobb” säger Claes Persson, VD Gigger Group AB. -”Genom det nyligen tecknade avtalet mellan Gigger och 4 Retail Sweden (schemaläggningsportalen ipool), får vi en flygande start på vår nya förmedlingskanal för dessa parter att matcha de höga behoven av tillsättande av personal, och jobbsökande.”