Gigger Group har kallat till bolagsstämma för att besluta om att ändra företagsnamn. Nuvarande företagsnamnet Gigger Group AB (publ) föreslås byta namn till Syncro Group AB (publ). Claes Persson tf. VD i Gigger Group menar på att bolagsnamnet bättre beskriver den verksamhet Gigger driver idag.

“Syncro Group är ett namn som bättre visualiserar och tydliggör för aktiemarknaden, och för medarbetare inom koncernen, att vårt bolag samlar kompetensen hos alla de befintliga och tillkommande företagen för att maximera utfall och lönsamhet, genom att synkronisera dessa företags teknologier och tjänsteutbud under ett och samma tak”, säger Claes Persson.

I en kommentar till Finanstid meddelar Claes Persson att han inom kort kommer beskriva strategin bakom namnbytet tydligare och ge en klarare bild till marknaden.