I juli höjde Riksbanken styrräntan till 3,75 procent vilket resulterade i en höjning av både den rörliga genomsnittsräntan och de bundna genomsnittsräntorna.

Den rörliga genomsnittsräntan (3-mån) steg med 0,16 procentenheter under juli 2023.

 • Genomsnittskunden fick 4,50 % i rörlig bolåneränta (3-mån).
 • Lägst rörlig genomsnittsränta (3-mån) erbjöd Skandia med 4,24 %.
 • Högst rörlig genomsnittsränta (3-mån) erbjöd Nordea med 4,68 %.
 • Skillnad mellan banken med lägst rörlig genomsnittsränta och banken med högst: 0,44 procentenheter.

Genomsnittsräntan för 3-års bundet steg med 0,14 procentenheter under juli 2023.

 • Genomsnittskunden fick 4,45 % i 3-års bunden ränta.
 • Lägst genomsnittsränta på bundet lån 3 år erbjöd Swedbank med 4,23 %.
 • Högst genomsnittsränta på bundet lån 3 år erbjöd Danske Bank med 4,65 %.
 • Skillnad mellan banken med lägst genomsnittsränta (bundet 3 år) och banken med högst: 0,42 procentenheter

Genomsnittsräntan för 5-års bundet lån steg med 0,14 procentenheter under juli 2023.

 • Genomsnittskunden fick 4,23 % i 5-års bunden ränta.
 • Lägst genomsnittsränta på bundet lån 5 år erbjöd Swedbank med 3,83 %.
 • Högst genomsnittsränta på bundet lån 5 år erbjöd Ikano Bank med 4,55 %.
 • Skillnad mellan banken med lägst genomsnittsränta (bundet 5 år) och banken med högst: 0,72 procentenheter