Sedan SVT 1956 började producera TV har större delen av de kostymer och den rekvisita som använts sparats i syfte att återbrukas. I dag består dessa samlingar av över en kvarts miljon kostymer och mer än 16 miljoner andra objekt. Till detta skall läggas över 100 000 möbler.

Luleåbaserade Genesis IT som utvecklat iFenix Affärssystem har genom tilldelningsbeslut i upphandling “Återförsäljare av Uthyrningslösning samt tillhörande tjänster”, SVT Inköp, FFU 2019/55, blivit utvalda att leverera lösning för att digitalisera arkivet och införa en modern uthyrnings- & betaltjänst.

Parterna är överens, men har ännu inte ingått civilrättsligt bindande ramavtal pga. gällande avtalsspärr om 10 dagar efter dagen för meddelande av tilldelningsbeslut, under vilken tid tilldelningsbeslutet kan överprövas. Ordervärdet bedöms vara begränsat i förhållande till Genesis omsättning men en eventuell affär anses ändå ha ett strategiskt värde och visar på bredden i Genesis produkterbjudande.