GARO har stärkt sitt samarbete med E.ON Drive Infrastructure (EDRI) genom att teckna ett ramavtal för produkter avsedda för offentlig laddning av elbilar i Europa. Detta samarbete bygger vidare på det tidigare samarbetet med E.ON och syftar till att utöka utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Europa med fokus på hållbara produkter och lösningar. Avtalet sträcker sig fram till år 2027 med möjlighet till förlängning.

EDRI är en laddoperatör med lång erfarenhet av att utveckla elnät och bygga och driva offentlig laddinfrastruktur för elbilar och kommersiella fordon. För närvarande driver EDRI över 3 700 offentliga laddstationer i Europa och arbetar ständigt med att utöka laddinfrastrukturen. Dessutom tillhandahåller E.ON 10 000 laddstationer för privat- och affärssektorn.

“När det gäller infrastrukturen för laddning av elbilar är Europa fortfarande i ett tidigt skede. För att uppnå de globala klimatmålen behöver vi samarbeta och bidra tillsammans för att kraftigt minska koldioxidutsläppen. Därför är vi glada att EDRI har valt att stärka samarbetet med GARO. Tillsammans kommer vi att göra en skillnad”, säger Niklas Rönnäng, Business Area Manager på GARO E-mobility.

All den el som levereras till EDRIs laddstationer är 100% certifierad fossilfri och förnybar, och bolaget har en tydlig hållbarhetsvision. EDRI äger sina egna laddstationer och ansvarar för den dagliga driften. GAROs produkter har genomgått kvalitetstester både i externa laboratorier och i E.ONs egna testlabb för att säkerställa högsta kvalitet och lång livslängd. Dessutom finns väletablerade processer och flöden för support och eftermarknad vid eventuella händelser.

“På E.ON Drive Infrastructure tar vi ett tydligt ansvar för att erbjuda hållbar offentlig laddning av elbilar till våra kunder dygnet runt. Därför väljer vi noggrant ut premiumtillverkare att samarbeta med. Samarbetet med GARO bygger på förtroende, produktsäkerhet och våra gemensamma mål att utöka och förstärka laddinfrastrukturen i Europa”, säger Arjan van der Eijk, COO på E.ON Drive Infrastructure.

GAROs produkter bygger på öppna gränssnitt, vilket gör det enkelt att integrera dem i EDRI:s och andra företags molnlösningar.