Arbetsplatser och kontor som ligger i stadens centrala områden har flera positiva effekter på stadskärnorna. Att erbjuda arbetsplatser i stadens mitt har länge varit en lockande strategi för att attrahera nya medarbetare.

Pandemin och det ökade distansarbetet har påverkat svenskarnas syn på vad som är viktigt när det kommer till arbetsplatser. För de flesta är det numera inte särskilt betydande att arbeta centralt, men fortfarande föredrar fyra av tio personer en central arbetsplats. Den främsta anledningen till detta är möjligheten att hantera ärenden i närheten av arbetsplatsen, enligt en undersökning utförd av Novus på uppdrag av White Arkitekter.

För att bevara stadskärnornas vitalitet är det av stor betydelse att erbjuda en varierad utbud av tjänster och att människor spenderar tid där under alla timmar på dygnet. De som arbetar i stadens centrala delar bidrar på många sätt till att skapa en levande stadsmiljö, inklusive att ta del av stadens utbud under lunchtid och efter arbetsdagens slut. Men hur nödvändigt är det egentligen med en arbetsplats som är centralt belägen? I en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av White Arkitekter svarar 37 procent av deltagarna att det är viktigt att arbetsplatsen finns nära stadskärnan.

– Efter pandemin omdefinierade många hemmet till en livsplats som rymmer det mesta – det blev platsen man umgås på, shopping och inhandling av mat kunde lika gärna göras över mobiltelefonen och att arbeta digitalt hemifrån blev lika självklart som det tidigare var att åka till kontoret. Samtidigt längtade andra efter fysiska möten och det staden kan erbjuda. För att locka fler till centralt belägna arbetsplatser idag, behöver de vara attraktivt utformade och kunna erbjuda någonting mer än att bara vara en plats att vistas på. De behöver vara en förlängning av stadens puls och uppmuntra till gemenskap, kreativitet och kunskapsbyte, säger Kristoffer Roxbergh, arkitekt, White Arkitekter.

Ärenden och nöjen är största anledningen

Undersökningen visar att respondenterna främst föredrar att arbeta på ett kontor i stadens centrum på grund av möjligheterna att dra nytta av de olika aktiviteterna som stadskärnan har att erbjuda. En majoritet, närmare bestämt 57 procent, anser att den mest betydande faktorn är förmågan att utföra ärenden i närheten av arbetsplatsen. Efter det kommer möjligheten att enkelt kunna delta i olika aktiviteter efter arbetsdagen, såsom att gå på konserter, äta på restauranger eller delta i after work-evenemang.

– Genom att knytas samman med stadslivet, kan arbetsplatser i city både förenkla och tillföra någonting i vardagen – som kultur, upplevelser och att kunna uträtta ärenden, säger Kristoffer Roxbergh, arkitekt, White Arkitekter.

Topplista: Här är anledningarna till varför det är viktigt med en central arbetsplats

1. Kunna uträtta ärenden i anslutning till jobbet (57%)
2. Enklare att göra något efter jobbet (restaurang/after work/konsert) (47%)
3. Jag bor centralt (29%)
4. Det gör att jag rör mig mer rent fysiskt, till och från jobbet och på lunchen (29%)
5. Jag vill kunna luncha med/träffa bekanta som också arbetar i stan (25%)
6. Jag tycker om pulsen, liv och rörelse (19%)
7. Bredare lunchutbud (18%)