Front Ventures förvärvar stor post i portföljbolaget Nordic Transaction Partner AB och säljer tätt inpå förvärvet samt resterande innehav till ett annat portföljbolag, Intergiro. Kontentan blir att Intergiro äger 100 % av Nordic Transaction Partner AB och samtidigt ökar Front Ventures ägandet i Intergiro till 9,84 % av kapital och röster, teckningsoptioner ej inräknat.
Front Ventures ingår i Finanstids koncept “Veckans Aktie”. Aktien är på eftermiddagen upp med nära 6 %.

På måndagsförmiddagen kom det första PM:et enligt nedan
Investmentbolaget Front Ventures AB (publ) utökar sitt innehav i det befintliga portföljbolaget Nordic Transaction Partner AB (”NTP”) med varumärket PayFunc, genom att förvärva ytterligare 29 % av utestående aktier till en totalköpeskilling om 5,56 mkr.

NTP drivs under varumärket PayFunc. PayFunc är en innovativ betalningsplattform (PSP) för hantering av e-handlares betalningar inom digitala tjänster; dvs micro-payments, Pay as You Go- och abonnemangsbetalningar. Plattformen är baserad på molnbaserad teknologi, vilket gör plattformen enkel att implementera, lätt att uppgradera för att hantera stora betalvolymer, ger låga driftskostnader och håller dessutom högsta säkerhetsnivå utifrån kreditkortsbolagens standarder (PCI DSS).

Aktierna i NTP förvärvades för 0,59 kr/aktie till en total köpeskilling om ca 5,56 mkr, vilket motsvarar en värdering av NTP om 19,056 mkr.

Betalning för aktierna sker via en riktad emission av B-aktier i Front Ventures till en teckningskurs som motsvarar den volymviktade handelskursen (VWAP) för B-aktien fr.o.m. 16 november t.o.m. 27 november 2020. Relevant emissionsdata redovisas nedan.

Teckningskurs: 2,035 kronor (VWAP 16 november – 27 november 2020)

Emitterade aktier:  2 762 115 B-aktier inkl. 30 713 aktier för reglering av emissions- och transaktionskostnader.

Utspädningseffekt: 7,43 %.

Antal aktier efter emission: 2 000 000 A-aktier och 39 923 034 B-aktier.

Förändring aktiekapital: aktiekapital ökar med 138 105,760 kronor till att efter emissionen uppgå till 1 996 161,105 kr.

NTP och dess erfarna team har med stöd av vår tidigare investering i mars 2020 gjort stora framsteg i förädling av både plattform och affärsmodell. De finns fina synergier mellan NTP och våra andra portföljbolag och vi väljer därför att utöka vårt innehav i NTP inför bolagets nästa steg” säger Johan Lund, VD Front Ventures.

Tidigt på eftermiddagen kom ett uppföljande PM enligt nedan
Investeringsbolaget Front Ventures portföljbolag Intergiro förvärvar samtliga aktier i NTP, Nordic Transaction Partner med varumärket Payfunc. Front Ventures har därav avyttrat hela sitt innehav på 39,7 procent till Intergiro. Köpeskillingen regleras genom nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Intergiro. Det framgår av ett pressmeddelande.

Front Ventures avyttrar samtliga aktier i NTP till kursen 62 öre per aktie, totalt 7,95 miljoner kronor, villket motsvarar en värdering av NTP på 20,03 miljoner kronor. Affären betecknas som strategiskt viktig för Front Ventures.

Köpeskillingen för aktierna i NTP regleras genom en genom en riktad nyemission av aktier i Intergiro till en kurs om 6 kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering av Intergiro före nyemissionen till 335 miljoner kronor. Därtill tilldelas Front Ventures för varje två emitterade aktier i Intergiro en vederlagsfri teckningsoption som möjliggör för innehavaren att teckna en ny aktie i Intergiro för 6 kronor per aktie under två perioder under 2021.

Front Ventures har därefter 9,84 procent av kapitalet och rösterna i Intergiro, oräknat teckningsoptionerna. Front Ventures vd Johan Lund är styrelsemedlem i Intergiro och har ej medverkat i Intergiros beslut om att förvärva NTP.