Front Ventures har under sommaren avyttrat 2,4 miljoner aktier i fintechbolaget Quickbit, vilket genererat en vinst på cirka 16,1 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande från Front Ventures.

Avyttringen i Quickbit är i linje med Front Ventures tidigare kommunicerade plan på att frigöra likvider för att reglera skulder samt finansiera emissioner i bolagets övriga portföljbolag.

Efter avyttringen har Front Ventures totalt 4,2 miljoner aktier i Quickbit, motsvarande en ägarandel på 4,8 procent av kapitalet och rösterna.

Vidare har Front Ventures vd Johan Lund även lämnat styrelsen i Quickbit.

“En väsentlig del i Front Ventures strategi är att vi är relativt kortsiktiga ägare som hjälper våra portföljbolag att under en begränsad period skapa en snabb tillväxt. Gällande Quickbit har vi varit engagerade över 4 år och har under en tid kommunicerat att vi anser att Quickbit har nått den mognadsgrad där det passar att vi lämnar över till andra mer långsiktiga ägare”, kommenterar Johan Lund.