Front Ventures investerar 1 MSEK i Vopy AB till kursen 2,0625 kr. För att finansiera köpet säljer Front Ventures aktier för 1 MSEK i Conax Group AB till kursen 0,82 kr. Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen.

Försäljningen i Conax Group AB innebär att Front Ventures minskar sin ägarandel från 23% till 21,46%.

Norska Vopy Technology AS avser att etablera sig i Sverige under namnet Vopy AB, detta som ett första steg i förberedelserna inför en framtida notering på en publik handelsplats i Sverige. Genom en planerad apportemission kommer befintliga ägare i det norska bolaget flyttas över till motsvarande andel i det nya svenska bolaget.

Som ett steg i denna process investerar nu Front Ventures 1 MSEK i det nybildade Vopy AB. Total ägarandel efter att den planerade apportemissionen har blivit genomförd blir 7,54%. Därmed kommer Front ha investerat totalt 9 MSEK i Conax Group AB och totalt 6 MSEK i Vopy AB, inräknat tidigare investeringar i norska Vopy Technology AS.

”Det jäser av aktivitet både i Vopy och Conax just nu, där vi räknar med att båda bolagen åstadkommer avgörande steg i sin utveckling. Åtgärden medför att vi får ett substantiellt ägande även i Vopy AB.” säger Johan Lund, VD för Front Ventures AB.