Monetise Capital AB blev den 22 april beviljade tillstånd från Finansinspektion som bank- och finansieringsrörelse.

Monetise Capital driver den proaktiva tjänsten för företagskrediter Froda.se som synnerligen fort tagit stora marknadsandelar inom företagslån. Froda har en kreditbedömningsmodell som tar sikte på det faktiska kassaflödet istället för historiken, något som kan bli direkt nödvändigt när pandemin har blåst över och många företag kommer att ha tappat mycket i kreditrating men ändå överlevt. Tjänsten använder dessutom täta inbetalningar från sina kunder vilket bäddar för lägre risk och högre kassaflöde.

Med ett banktillstånd i handen ökar möjligheterna till billig inlåning från allmänheten då konkurrensen på räntesparande är förhållandevis låg. Vi får räkna med Froda.se som en stor utmanare i framtiden inom företagskrediter, ett område som överlag är tämligen eftersatt i Sverige.