Frilansbolaget Cool Company har redovisat ett starkt år 2022 med tillväxt på alla fronter. Företagstjänsten är den som har vuxit mest med en ökning om hela 30 procent jämfört med året innan. Totalt sett har Cool Company-gruppen vuxit med 18 procent under året, vilket är en ökning jämfört med året innan.

I Storbritannien har frilansbolaget gjort stora framsteg, med en ökning om 135 procent under det fjärde kvartalet och 115 procent för hela året. Danmark har också visat lovande resultat med en tillväxt om 454 procent sedan 2021. Norska marknaden har också konstaterat positiva resultat med en tillväxt om 55 procent för 2022.

Året har också inneburit nya utvecklingar för bolaget. I Storbritannien har de fått en ackreditering från Professional Passport, den största oberoende bedömaren av betalningsförmedlare och den enda leverantören av försäkringsstödd branschackreditering. Dessutom har de lanserat en ny användarplattform för en bättre användarvänlighet och hållbarhet. Plattformen erbjuder också användarna att välja CO2-infångning.

Cool Company har också gjort ett kollektivavtal med Säljarnas Fackförbund för att säkerställa ett tryggt och lönsamt arbetsliv för sina frilansare. Målet för bolaget har alltid varit att möjliggöra ett bra, smidigt och säkert frilansliv.

I sammanfattning har Cool Company haft ett mycket framgångsrikt år med tillväxt på alla fronter. De har vuxit i Storbritannien och Danmark och har också konstaterat positiva resultat i Norge. Bolaget har också utvecklat sin verksamhet genom att lansera en ny användarplattform och få en ackreditering från Professional Passport. De har också gjort ett kollektivavtal med Säljarnas Fackförbund för att säkerställa ett tryggt och lönsamt arbetsliv för sina frilansare.