Freja eID Group AB meddelar att företaget fortsätter att visa tillväxt enligt de nyckeltal som bedöms vara de viktigaste indikatorerna för utvecklingen av Freja eID tjänsten. Framförallt har återkommande intäkter (Annual Recurring Revenue, ARR) ökat kraftigt, vilket är ett resultat av fokuset på intäkter som inleddes under början av 2022.

Under det fjärde kvartalet 2022, mellan den 1 oktober och 31 december, såg man en stark utveckling för nyckeltalen för Freja eID tjänsten. ARR uppgick till 9,8 (3,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 166 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen hänförlig till tjänsten ökade med 103 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet avtal ökade med 41 procent jämfört med 31 december 2021 och antalet registrerade användare ökade med 66 procent. Antalet interaktioner ökade med 51 procent.

Johan Henrikson, VD för Freja eID Group kommenterar:
”Vårt fokus på intäkter har gett resultat. Att öka ARR med 56 procent under ett enskilt kvartal är starkt, men för att förstå hela bilden måste man även ta höjd för de avtal som tecknades under kvartalet men som börjar intäktsföras först under det nya året. Med det som avtalades under Q4 kommer ARR vid januaris utgång uppgå till cirka 12 MSEK, vilket innebär att vi nästan dubblat våra återkommande intäkter under ett enskilt kvartal. Nu i januari passerade vi också milstolpen 800 000 användare, så jag är mycket nöjd med vår utveckling. ”