Freja eID Group AB meddelar idag att man har tecknat avtal med myndigheten för digital förvaltning – DIGG om så kallad förbetald e-legitimering för att öka användningsområdet för e-tjänstelegitimationer.

Det har hittills saknats en samordning avseende e-tjänstelegitimationer vilket inneburit att det har varit omöjligt att få elektroniska identitetskontroller utförda över organisationsgränser.

Det avtal om förbetald e-legitimering som Freja eID och DIGG nu har tecknat syftar till att öka användningsområdet för e-tjänstelegitimationer så att de kan användas för åtkomst till tjänster som andra myndigheter och företag tillhandahåller. Elektroniska identitetskontroller ska därmed kunna utföras och Identitetsintyg lämnas till andra myndigheter och företag där medarbetare behöver styrka sin identitet. Alla e-tjänstelegitimationer som ingår i avtalet har granskats och godkänts av DIGG.

Det nya avtalet innebär att e-tjänstelegitimationen blir mer användbar och intresset ökar från offentliga organisationer att införa och stödja e-legitimering över organisationsgränserna.

Freja eID tecknar löpande nya abonnemangsavtal och i nuläget har 32 kunder avtal om e-tjänstelegitimering med Freja OrgID. Majoriteten är kommuner och universitet, men även privata företag finns bland kunderna.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
”Vi jobbar ständigt med förbättringar för att göra Freja mer relevant för olika användargrupper, därför var beslutet att stödja denna samordning över organisationsgränser en självklarhet. Våra kunder upplever redan idag ett stort värde av vår e-tjänstelegitimation och i samband med detta ökar värdet och användningen av Freja OrgID ytterligare.”