Helsingfors samlar AI-expertis

När Reaktor tillsammans med Fusion Ecosystem samlade kunder och partners till sin årliga AI-konferens, BLOOM, i Helsingfors i veckan, var temat för dagen “Från hype till påverkan”. Ett initiativ som drar till sig global uppmärksamhet och sätter fokus på framtiden inom teknik.

Pekka Horos vision för generativ AI

Reaktors vd, Pekka Horo, inledde konferensen med att utforska innebörden av generativ AI för tekniksektorn. Med ett kritiskt öga mot de rådande trenderna frågade han: “Hur kan vi övergå från hype till verklig påverkan?” Denna fråga blev en röd tråd genom hela dagens föredrag.

Insikter från ledande tänkare

Bland talarna fanns David Rowan, tidigare chefredaktör för Wired UK, Katie Kine, en av 2023 års topp tio AI-influensers, och entreprenören Mari Rotila. De delade med sig av sina tankar om hur AI kan tänkas påverka framtiden och vilka strategier som är mest lovande för att realisera dess potential. Från praktiska fallstudier till teoretiska diskussioner, täckte presentationerna ett brett spektrum av ämnen.

Fallstudier visar vägen

Deltagarna fick även insyn i Reaktors AI-erbjudande och hörde flera fallstudier, inklusive Stora Ensos arbete med datahantering för hållbart skogsbruk och ABB:s generativa AI-sökmotor för manualer. Dessa exempel belyste praktiska tillämpningar av AI och dess potential att bidra till hållbar utveckling och effektivitet.

Mänsklighet och kultur i fokus

Det gemensamma temat för dagen betonade vikten av mänsklighet, kulturens betydelse, och vikten av kompetensutveckling och ledningens engagemang. Att implementera AI är ofta en komplex process som kräver mod, förtroende och uthållighet.

Framtidsutsikter och utmaningar

David Rowan påminde oss om att “vi fortfarande bara är i början av vår förståelse”. Han underströk att det är dags att agera och att nyfikenhet och öppenhet för förändring är avgörande för att uppnå verkliga fördelar och innovationer med hjälp av teknologi.

Sammanfattning av BLOOM 2023

Sammanfattningsvis lyfter BLOOM-konferensen fram både den spännande potentialen hos generativ AI och de utmaningar och ansvar som kommer med teknologins integration i våra liv. Det är avgörande att företagsledare och anställda förstår och klokt navigerar dess påverkan. Genom samarbete, utbildning och ständig dialog kan vi säkerställa att generativ AI inte bara skapar innovation, utan också bidrar till positiv förändring i samhället i stort.