Ett betydelsefullt avtal mellan Scania och H2 Green Steel innebär att H2 Green Steel kommer att förse Scania med miljövänligt stål till deras lastbilstillverkning.

Det första köpet av hållbart producerat stål markerar ett betydande framsteg mot att gradvis avveckla användningen av fossila bränslen i Scanias leverantörskedja och minska företagets klimatpåverkan under tillverkningen. Produktionen kommer att påbörjas i H2 Green Steels nya fabrik i Boden 2025, och den första leveransen kommer att ske 2027.

Denna överenskommelse utgör en viktig del av Scanias ambitiösa och branschledande strategi för att eliminera koldioxidutsläpp från de mest använda materialen i tillverkningsprocessen. Målet är att avveckla användningen av fossila bränslen i leverantörskedjan senast år 2030. Detta innebär att 100 procent av det använda stålet, batterierna, aluminiumet och gjutjärnet kommer att vara miljövänligt.

En annan betydelsefull aspekt är Scanias roll som partner i First Movers Coalition, där företag förbinder sig att använda sin köpkraft för att främja och utvidga teknologier som är avgörande för övergången till en klimatsmart ekonomi.

Genom sitt engagemang i First Movers Coalition har Scania åtagit sig att köpa betydande mängder miljövänligt stål. Detta nya avtal hjälper Scania att uppfylla detta åtagande. Med tanke på att ungefär fyra ton stål används för att tillverka en lastbil, finns det en enorm potential för att minska klimatpåverkan genom att övergå till miljövänligt stål.

– Med den här första ordern från vår strategiska partner H2 Green Steel fortsätter vi minska klimatpåverkan från vår leverantörskedja, säger Anders Williamsson ansvarig för Forskning & Utveckling och Inköp på Scania.

– Scania har varit ett stort stöd för oss från dag ett. Inte bara genom att synliggöra potentialen för grönt stål, utan också som en tidig investerare. Deras stöd och partnerskap i att skapa vårt erbjudande har bidragit stort till våra go-to-market-strategier. Scania är en pionjär inom hållbarhet och var först i sin bransch med att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Paris-avtalet. Nu gör alla våra framåtlutande off-take kunder samma sak, säger Mark Bula, Kommersiell chef för Boden Steel på H2 Green Steel.