Sisource, Nordens ledande helhetspartner inom kemikaliehantering, har nyligen förvärvats av Navigo Invests navbolag Chemgroup Holding, som tidigare i år även förvärvade Chemgroup Scandinavia. Detta strategiska förvärv markerar en viktig milstolpe för Navigo Invest och dess satsningar inom kemikaliehantering. Det framgår av ett pressmeddelande. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premium.

Victor Örn, vd på Navigo Invest, understryker att bolagen kompletterar varandra på ett utmärkt sätt och att det finns betydande affärsmässiga och organisatoriska synergier. Genom förvärvet stärks Chemgroup Holdings position på marknaden, samtidigt som Sisource blir en integrerad del av Navigo Invest-koncernen.

Chemgroup Scandinavia, med sin bas i Göteborg, fokuserar på att hjälpa företag att använda kemikalier på ett så hållbart sätt som möjligt med hänsyn till hälsa och miljö. Genom en egenutvecklad systemlösning ger de sina kunder en effektiv kontroll över sina kemikalieregister, och deras konsulter genomför aktivt riskbedömningar direkt hos kunderna.

Å andra sidan är Sisource, med bas i Linköping, specialiserade på att hantera hela processen för kemikalieinköp och -försörjning för företag, så att dessa kan fokusera på sin kärnverksamhet. Bolagets huvudsakliga styrka ligger i att erbjuda stabila och kontinuerliga kemikalieleveranser till sina kunder, samtidigt som de optimerar inköpsprocessen.

Målet för Sisource är att hjälpa sina kunder att använda så få kemikalier som möjligt, både när det gäller antal och volym, och att minimera lagringen av kemikalier på deras egna anläggningar. Genom att optimera hela processen kan de bidra till att minska kostnader och miljöpåverkan. Ulf Hedlund, marknadschef och medgrundare av Sisource, förklarar att det är vanligt att företag köper in för stora mängder kemikalier, vilket leder till att mycket material slängs på grund av begränsad hållbarhetstid. Genom att samarbeta med Sisource kan större kunder med produktion på flera platser i Sverige optimera sin kemikaliehantering.

En av de viktigaste fördelarna med förvärvet av Sisource är att samarbetet mellan Chemgroup och Sisource möjliggör en mer omfattande hantering av kundernas kemikaliebehov. Chemgroup-kunder kommer att dra nytta av ökad logistik och produktkompetens, medan Sisource-kunder kommer att få tillgång till kunskap inom hållbarhet och systemlösningar för kontroll och efterlevnad av regelverk.

För att säkerställa kundernas arbetsmiljö och uppfylla alla lagliga krav har Sisource utbildade kemikaliekonsulter som stöder det dagliga arbetet med varuförsörjning, riskbedömningar och utbildning för kunderna. Ulf Hedlund påpekar att alla företag, oavsett storlek, står inför utmaningar inom kemikaliehantering, eftersom de omfattas av samma lagstiftning och arbetsmiljökrav.

Sisource ser spännande möjligheter inom olika branscher, som exempelvis stål- och pappersindustrin samt den offentliga sektorn. Tommy Nilsson, vd för Sisource, betonar att de har stor respekt för industriernas utmaningar att anpassa sig till strängare lagkrav. Han konstaterar att kunderna alltmer fokuserar på totalkostnaden och att säkerställa sin verksamhet, vilket har ökat efterfrågan på så kallade Chemical Management Services (CMS). Genom att kunna erbjuda en komplett tjänst blir det mer fördelaktigt för Sisource.

Förvärvet av Sisource ger Navigo Invest möjlighet att accelerera sin verksamhet och erbjuda sina tjänster till ännu fler företag. Branschen spelar en viktig roll i övergången till ett hållbart samhälle från kemisk synvinkel, och Sisource upplever en stark efterfrågan på att säkerställa arbetsmiljöfrågor. Med stöd från Navigo Invest kan Sisource dra nytta av deras breda kunskap inom industrin på styrelsenivå.

Det faktum att förvärvet finansieras genom egen kassa, bankfinansiering och säljarreverser, och att delar av köpeskillingen kommer att återinvesteras genom aktieinnehav i Chemgroup Holding och Navigo Invest AB, gör att Sisources nuvarande ägare blir långsiktiga delägare i Navigo-koncernen. Detta visar på den starka tro som finns på det framtida samarbetet mellan parterna.

Affären förväntas slutföras under det tredje kvartalet och kommer att göra Sisource till en integrerad del av Navigo Invests underkoncern Chemgroup Holding. Det är en spännande tid för båda företagen, och det återstår att se vilka framgångar de kommer att uppnå genom detta samarbete.