Förväntningarna inför Erik Thedéens första räntebesked

Thedéen
Erik Thedéen, riksbankschef

Imorgon väntar ett nytt räntebesked från Sveriges Riksbank, det blir det första penningpolitiska mötet för den nya riksbankschefen Erik Thedéen, vilket gör momentet extra intressant. Under det senaste mötet som ägde rum den 23 november i fjol passade Riksbanken på att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till totalt 2,5 procent.

Inför morgondagens nya räntebesked ligger förväntningarna på att räntan ska höjas ytterligare, men i en långsammare takt jämfört med det senaste beskedet. Denna gång förväntas styrräntan höjas med 0,50 procentenheter, eller 50 baspunkter till 3 procent.

Enligt SEB:s handlarrumsenkät förväntar sig majoriteten av respondenterna en höjning på 0,50 procentenheter medan en minoritet tror på en räntehöjning om 0,75 procentenheter.

”Åsikterna och vad som händer därefter spretar dock mer, men många tror att räntan kommer fortsätta att höjas. En stor majoritet väntar sig också att Riksbanken i år kommer att aktivt börja sälja obligationer, en total motsats till vår större externa enkät där motsvarande andel inte tror att en aktiv försäljning kommer att ske”, skriver SEB i ett marknadsbrev.

Nordea är en affärsbankerna som hör till dem som tror att Riksbanken kommer höja räntan med 0,5 procentenheter.

Nordea skrev i sitt marknadsbrev inför räntebeskedet att allt annat vore ”en hyggligt stort överaskning”. Däremot påminner banken om att sannolikheten för en höjning om 0,75 procentenheter är större än med 0,25 procentenheter.

Handelsbanken ansluter även till lägret som tror på en höjning om 50 baspunkter imorgon. Dock nämner Handelsbanken att Riksbanken vid det senaste räntebeskedet signalerade om en mindre räntehöjning om 25 baspunkter.

”Utöver det tror vi att Riksbanken höjer sin räntebana ytterligare och att guidningen pekar på att en höjning på 25 punkter är sannolik i april. Även vår prognos är att en aprilhöjning så småningom kommer att materialiseras”, skriver Handelsbanken i ett marknadsbrev.

Swedbank förväntar sig likt de övriga bankerna en räntehöjning till totalt 3 procent efter morgondagens räntenbesked. Det som skiljer dem åt från resterande banker är att Swedbank spår två ytterligare räntehöjningar om 0,25 procentenheter i både april och juni. Enligt bankens prognos skulle styrräntan slutligen landa på 3,5 procent i mitten av sommaren i år.