ONE Nordic har förlängt sitt avtal med Fortum för drift och underhåll av vattenkraftstationer. Avtalet, som ursprungligen vanns 2019 för en treårsperiod, har nu förlängts till december 2024 och är värt cirka 350 miljoner kronor. Avtalet omfattar samtliga 111 vattenkraftkraftstationer och 216 dammanläggningar som Fortum äger i Sverige.

ONE Nordics affärsområde Hydro, med över 240 medarbetare endast inriktade på vattenkraften, har befäst sin ställning som ett av Sveriges främsta ingenjörs- och serviceföretag inom sektorn. Som en följd av avtalets förlängning kommer ONE Hydro att rekrytera ytterligare 20 anställda under året för att arbeta på anläggningarna i mellersta och norra Sverige. Rekryteringen har redan inletts och det söks montörer, projektledare och energiexperter, då bristen på dessa yrkesgrupper är stor.

”Det förlängda avtalet är en fjäder i hatten för ONE Nordics vattenkraftverksamhet. Det visar att vi är en ledande aktör inom vattenkraftsektorn. Med över 240 medarbetare enbart dedikerade till vattenkraften är ONE Nordics affärsområde Hydro ett av Sveriges största och ledande ingenjörs- och serviceverksamheter inom vattenkraftsektorn”, säger Jörgen Vidström, affärsområdeschef ONE Hydro.