Fortsatta – och i vissa regioner kraftiga – prisfall på bostäder i september

Priserna på både lägenheter och hus fortsatte falla brett och i några regioner kraftigt i september. I Stormalmö och Norra Sverige föll lägenhetspriserna mest (knappt 3 procent). Huspriserna föll som mest i Norra Sverige (drygt 5 procent) och Storgöteborg (knappt 5 procent). Priserna på hus i Stormalmö stod stilla, men föll i säsongsrensade termer. Sedan priserna stod som högst har lägenhetspriserna, beroende på region, fallit sammanlagt med mellan 8 och drygt 10 procent. Sedan tidigare toppnoteringar har huspriserna fallit med sammanlagt drygt 14 procent i Storstockholm och Storgöteborg. I säsongsrensade termer är prisfallet den största månadsnedgången för Sverige som helhet sedan det år prisindexet började beräknas för (2013). Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga bostadsförsäljningar registrerade på Booli under september.

Lägenhetspriserna föll i samtliga regioner i september – som mest i Norra Sverige och Stormalmö

Priserna på lägenheter fortsatte att falla brett och i några fall kraftigt i september. I Stormalmö och Norra Sverige föll lägenhetspriserna mest (knappt 3 procent). Sedan priserna stod som högst har lägenhetspriserna, beroende på region, fallit sammanlagt med mellan 8 och drygt 10 procent.

För Sverige som helhet och i säsongsrensade termer föll lägenhetspriserna i september med 1,2 procent.

Kraftiga prisfall på hus i Norra Sverige och Storgöteborg i september

Huspriserna föll som mest i Norra Sverige (drygt 5 procent) och Storgöteborg (knappt 5 procent). Sedan tidigare toppnoteringar har huspriserna fallit med sammanlagt drygt 14 procent i Storstockholm och Storgöteborg.

För Sverige som helhet och i säsongsrensade termer föll huspriserna i september med 1,8 procent.

– Vi har ju spått att bostadspriserna kan falla med runt 20 procent för Sverige som helhet till följd av ränteuppgångarna. Trots att ränteuppgångarna väntas fortsatta till början av nästa år har vi redan nu sett sammanlagda prisfall på lägenheter i flera regioner med drygt 10 procent och i några regioner på hus med över 14 procent. Även om den väntade ränteuppgången till viss del kan vara inprisad i de prisfall vi redan har sett, bör vi nog ändå ställa in oss på att bostadspriserna fortsätter att falla framöver, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– I vår prognos över bostadspriserna har vi inte beaktat de höga elprisernas betydelse för bostadspriserna. Det talar för att riskerna för bostadspriserna framöver snarare ligger på nedåt- än uppåtsidan, säger Robert Boije.